لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Zebex


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Zebex Z3190BT 1D Barcode Scanner-بی سیم ۴,۹۷۲,۰۰۰ ۴,۹۷۲,۰۰۰
Zebex Z3192SR 2D Barcode Scanner ۲,۵۷۹,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۰۰۰
Zebex Z3190 1D Barcode Scanner ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
Zebex Z3100 Barcode Scanner ۹۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
Zebex Z-3100 1D Barcode Scanner ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰