لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات ZyXEL زایکسل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM
ZyXEL N300 مدل DEL1312 ۹۶۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
ZyXEL VMG1312-T20B ۷۶۹,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
ZyXEL مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم مدل DEL1312-T10B ۹۶۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
ZyXEL مودم روتر بی سیم VDSL/ADSL مدل VMG5301-T20A ۸۳۹,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
ZyXEL مودم روترADSL2 Plus مدل P-660RU ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
روتر -Router
ZyXEL P-660RU-TX ADSL2+ Wired ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰