لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات bishel بیشل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
دستگاه رطوبت ساز-بخور
bishel دستگاه بخور سرد مدل BL-AH-001- رنگ طلایی ۳۶۸,۰۰۰ ۳۶۸,۰۰۰
آب مرکبات گیری
bishel آب مرکبات گیری برقی مدل BL-CJ-004 ۷۱۳,۹۷۰ ۷۱۳,۹۷۰
bishel آب مرکبات گیری مدل BL-CJ-003 ۴۳۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰
اتو خانگی
bishel اتو مسافرتی مدل BL-SI-014 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
اتو مو
bishel اتو مو مدل BL-HS-001 ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
آسیاب کن
bishel آسیاب مدل BL-GR-003 ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
bishel آسیاب مدل BL-GR-005 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
بخاری برقی-رادیاتور
bishel هیتر برقی مدل BL001 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
bishel هیتر برقی مدل BL002 ۳۰۳,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰
بستنی ساز
bishel بستنی ساز مدل BL-IC-001 ۳۸۴,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
پنكه
bishel پنکه ایستاده مدل BL-SF-013 ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
bishel پنکه ایستاده مدل BL-SF-016 ۷۶۸,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
جارو برقی خانگی
bishel جاروبرقی سطلی مدل BL-VC-2040 ۹۶۵,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰
جارو شارژی
bishel جارو شارژی مدل BL-VC-005 ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
چای ساز
bishel چای ساز مدل BL-TM ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
خرد کننده /چاقوی آشپزخانه
bishel چاقو تیزکن مدل BL-KS-001 ۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
سرخ کن
bishel سرخ کن مدل BL-DF-001 ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
bishel سرخ کن مدل BL-DF-007 ۸۹۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
bishel سرخ کن مدل BL-DF-008 ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
سشوار
bishel BL-HD-005 ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
فربرقی تستر-پیتزاپز
bishel توستر مدل BL-T-003 ۶۳۸,۰۰۰ ۶۳۸,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
bishel اسپرسو ساز نسپرسو مدل BL-CM-014 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
bishel قهوه ساز مدل BL-CM-006 ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
bishel قهوه ساز مدل BL-CM-009 ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
مخلوط کن
bishel مخلوط کن مدل BL-FP-016 ۵۰۸,۲۵۰ ۵۰۸,۲۵۰
میوه و سبزی خشک کن
bishel میوه و سبزی خشک کن مدل BL-FD-006 ۶۸۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
همزن
bishel همزن مدل BL-SB-011 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰