لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات fakir فکیر


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آبميوه گيری خانگی
fakir juice max ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
fakir PREMIUM PRO ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۲۰,۰۰۰
fakir professional juicer ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰
اتو خانگی
fakir اتو بخار مدل Eye ۶۸۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
fakir اتو بخار مدل Skygo ۹۳۱,۷۰۰ ۹۳۱,۷۰۰
fakir اتو بخار مدل Skywalk ۹۱۳,۷۰۰ ۹۱۳,۷۰۰
آسیاب کن
fakir Aromatic ۳۸۳,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
بخاری برقی-رادیاتور
fakir فن هیتر برقی Heater LS 2400 ۲,۷۲۵,۰۰۰ ۲,۷۲۵,۰۰۰
برس مو
fakir برس حرارتی و صاف کننده مو Illusion ۰ ۰
پنكه
fakir پنکه مدل ALLOVER 3 IN 1 ۷۹۷,۰۰۰ ۷۹۷,۰۰۰
fakir پنکه مدل VC20s - پایه بلند 5 - پنج پر مشکی ۶۳۲,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰
تخم مرغ پز
fakir تخم مرغ پز مدل Egg Master ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
جارو برقی خانگی
fakir S 250 SUPERIRONIC ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
fakir deluxe 9800 s oko line ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۸۹۵,۰۰۰
fakir EMOTION PARQUET OKO ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
fakir GRANADA OKO ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
fakir prestige 2000 oko ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
fakir S 350 OKO ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
fakir vacuum cleaner garcia oko ۱,۶۸۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
fakir clyde oko ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
fakir cylinder vacuum cleaner 800w s 20 ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
fakir granada deluxe oko ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
fakir hygien 2600 h2o ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰
fakir ML ROBOTER ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
fakir PRETTY ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۴,۸۰۰
fakir veyron oko ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
fakir veyron turbo oko ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
fakir veyron turbo xl ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۵,۰۰۰
fakir جارو برقی 700 وات مدل GRANADADELUXOKO- طوسی نقره ای ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
fakir جارو برقی مدل Apollo BL 150 ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
fakir جارو برقی مدل HYGIEN2600H2O- رنگ قرمز ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
fakir جارو برقی مدل Trend TS 2000 ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
fakir جاروبرقی 1000 وات مدل OKO POWER S 20 E ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
fakir جاروبرقی مخزن دارمدل VEYRON TURBO XL PREMIUM ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
fakir جاروبرقی مدل Veyron Turbo ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰
جارو شارژی
fakir darkyparquet oko ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir STARKY ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
fakir DARKY 1600 ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۲۸۶
fakir darky oko ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰
fakir LUCKY ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰
fakir جارو شارژی STARKY OKO ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir جارو شارژی آب و خاک مدل Trend AS 1037 NT ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
fakir جارو شارژی مدل FAKIR DARKY S ۰ ۰
fakir جارو شارژی مدل LHN18 ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰
fakir جارو شارژی مدل STARKYS PRO ۰ ۰
fakir جاروشارژی آب و خاک مدل AS 1072 NT ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir جاروشارژی آب و خاک مدل AS 1072 NT CARBON ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir جاروشارژی رباتیک مدل Robert ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰
چرخ گوشت
fakir force 2000 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
fakir torque pro 2000 ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
fakir چرخ گوشت تورکیو TORQUE 1800 ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
fakir چرخ گوشت مدل Rissole ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
خرد کن
fakir aromatic ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
fakir assist glass ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
fakir assist plastic ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
fakir خردکن مدل Trex Dual ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
fakir خردکن مدل TREX Dual Glass ۷۴۷,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰
سرخ کن
fakir سرخ کن مدل GALA ۹۸۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
fakir سرخ کن مدل JETFRY ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
غذا ساز
fakir mix self 1000 ۶۹۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
فربرقی تستر-پیتزاپز
fakir توستر نان مدل RUBRA ۷۸۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
fakir cafe passion ۲,۳۸۸,۰۰۰ ۲,۳۸۸,۰۰۰
fakir قهوه ساز مدل Cafe Prestige ۵۹۵,۸۰۰ ۵۹۵,۸۰۰
fakir قهوه ساز مدل Kaave ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰
کتری برقی
fakir کتری برقی مدل Goldie ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
گوشتکوب برقی
fakir Blender Set versa ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
fakir lucca ۷۱۳,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
fakir Mr chef ۹۲۱,۰۰۰ ۹۹۸,۰۰۰
fakir گوشت کوب برقی مدل Motto ۷۷۲,۰۰۰ ۷۷۲,۰۰۰
ماشین اصلاح سر و صورت
fakir ماشین اصلاح موی صورت مدل Ultracare ۵۰۵,۷۰۰ ۵۰۵,۷۰۰
مخلوط کن
fakir megamix ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
همزن
fakir همزن مدل Sierra ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰