لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات hikvision


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
hikvision مدل DS-2DE5220IW-AE ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2PT3326IZ-DE3 ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7732NI-K4 ۹,۶۷۰,۰۰۰ ۹,۶۷۰,۰۰۰
hikvision DS-7716NI-K4 ۹,۳۳۲,۰۰۰ ۹,۳۳۲,۰۰۰
hikvision DS-7616NI-Q2/16P ۷,۶۱۱,۰۰۰ ۷,۶۱۱,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CD2643G0-IZS ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T83G0-I8 ۶,۰۹۵,۰۰۰ ۶,۰۹۵,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T63G0-I8 ۵,۷۶۸,۰۰۰ ۵,۷۶۸,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7208HUHI-K2/P ۵,۷۳۸,۰۰۰ ۵,۷۳۸,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2183G0-I-S ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2T43G0-I5 ۵,۳۲۵,۰۰۰ ۵,۳۲۵,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD1643G0-I ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2632F-I ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسلی مدل DS-2CD1623G0-IZ ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۴,۷۲۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T63G0-I5 ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2720F-IZ ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۴,۵۴۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2F52F-IS ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD1743G0-I ۴,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۴۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2163G0-I-S ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD1723G0-I ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7616NI-Q1 ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2152FI-S ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2143G0-I(S) Network Dome Camera ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2720F-I ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2043G0-I 4MP WDR Network Camera ۳,۵۸۰,۰۰۰ ۳,۵۸۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2052-I ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۳,۵۲۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسلی مدل DS 2CD2023G0 I ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۳,۱۳۰,۰۰۰
hikvision 1TB - CRUCIAL P2 NVMe PCIe M.2 ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰
hikvision دوربین تحت شبکه مدل DS-2CE56F7T-IT3Z ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16D8T-IT3 ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۴۳۰,۰۰۰
hikvision Spikedam DS-2DE4225IW-DE camera ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین نظارتی مدل DS-2CE16D0T-IRF ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۲,۱۳۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD1123G0-I ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۲,۱۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CD1023G0-I ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۲,۱۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD1323G0-I 2.0MP IR Network Turret Camera ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD1043G0-I Network Camera ۱,۹۶۷,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰
hikvision DS-2CD1143G0-I Network Dome Camera ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۳,۴۶۱,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CV2U21FD-IW/32GB-T ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H0T-IT1F ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۷,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3F ۱,۴۱۳,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
hikvision دوربین تحت شبکه IP Camera DS-2CD1123G0E-I Fixed Dome ۱,۳۸۳,۰۰۰ ۱,۳۸۳,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE16H1T-IT1E ۱,۳۵۷,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE56D8T-IT1E ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE56F1T-IT3 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IT3 ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسلی مدل DS 2CE71H0T PIRL ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H1T-ITME ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56F1T-IT1 ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16H0T-ITF ۹۴۰,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56F1T-ITM ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IRM ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IR ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IR ۷۲۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56C0T-IT1 ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16C0T-IR ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰