لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات hikvision


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
DVR Stand alone-استند الون
hikvision DS-7204HWI-SH ۷۲۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
hikvision دستگاه دی وی آر DS-7208HQHI-K1 ۱۹,۵۷۰,۰۰۰ ۱۹,۵۷۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7204HUHI-K1 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7208HUHI-K1 ۰ ۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7216HUHI-K2 ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7204HUHI-K1/P ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7208HUHI-K2/P ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰
IP CAMERA -آی پی کمرا -دوربین مدار بسته تحت شبکه
hikvision DS-2CD2020F-I ۰ ۰
hikvision DS-2CD2020-I ۱,۴۴۶,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۰۰
hikvision DS-2CD2042WD-I ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2043G0-I 4MP WDR Network Camera ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰
hikvision DS-2CD1043G0-I Network Camera ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2120F-I ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2143G0-I(S) Network Dome Camera ۱,۷۸۹,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2420FD-IW ۱,۳۳۷,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
hikvision DS-2CD2542FWD-IS - سقفی ۰ ۰
hikvision DS-2CD2620F-I ۰ ۰
hikvision DS-2CD2T43G0-I5 ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD1743G0-I ۰ ۰
hikvision دوربین DS-2CD2063G0-I ۰ ۰
hikvision دوربین DS-2CD2123G0-IS ۰ ۰
hikvision دوربین DS-2CD2442FWD-IW ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2163G0-I-S ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2183G0-I-S ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2783G0-IZS ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T63G0-I8 ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T83G0-I8 ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CD1023G0-I ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CD2663G0-IZS ۵,۴۶۵,۰۰۰ ۵,۴۶۵,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CD2643G0-IZS ۴,۸۳۵,۰۰۰ ۴,۸۳۵,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CD2683G0-IZS ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۰۵,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CD2743G0-IZS ۴,۷۳۵,۰۰۰ ۴,۷۳۵,۰۰۰
NVR
hikvision DS-7108NI-E1/V/W ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۱۱,۹۱۰,۰۰۰
hikvision DS-7204HQHI-K1 ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱۲,۹۸۰,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-K2 ۰ ۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7732NI-K4 ۰ ۰
دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX
hikvision DS-2CE16H0T-ITF ۷۶۵,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE16H1T-IT1E ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT1F ۸۵۵,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3F ۸۴۰,۰۰۰ ۸,۲۱۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3ZF ۱۴,۷۸۰,۰۰۰ ۱۴,۷۸۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT5F ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-ITF ۷۶۵,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H1T-IT5E ۰ ۰
دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome
hikvision مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱۳,۹۴۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2152FI-S ۱,۹۸۸,۰۰۰ ۱,۹۸۸,۰۰۰
hikvision DS-2CE56F1T-IT1 ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE56F1T-IT3 ۰ ۰
hikvision دوربین DS-2CE56H1T-IT1E ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۹,۸۴۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H0T-ITMF ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H1T-IT3ZE ۰ ۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H1T-ITME ۸,۳۶۰,۰۰۰ ۸,۳۶۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2AE5223TI-A ۰ ۰
hikvision مدل DS-2CE56H0T-IT3F ۸,۰۱۰,۰۰۰ ۸,۰۱۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CE56H1T-IT3E ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
دوربین مدار بسته توربو-TURBO
hikvision DS-2AE7230TI-A ۰ ۰
hikvision DS-2CE16D0T-IR ۴۴۲,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IT1 ۶۶۵,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IT3 ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IT5 ۷۳۴,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰
hikvision DS-2CE16H1T-IT3 ۰ ۰
hikvision DS-2CE56D0T-IT1 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D8T-ITM ۸,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۳۳۰,۰۰۰