لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات hikvision


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
DVR Stand alone-استند الون
hikvision DS-7208HTHI-K2 DVR ۶,۵۲۰,۰۰۰ ۶,۵۲۰,۰۰۰
hikvision DS-7604NI-Q1 Network Video Recorder ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۵,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-E2 ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۰۴۵,۰۰۰
hikvision دستگاه دی وی آر DS-7208HQHI-K1 ۲,۰۷۵,۰۰۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7204HUHI-K1 ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7208HUHI-K1 ۳,۳۷۵,۰۰۰ ۳,۳۷۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7216HUHI-K2 ۶,۷۳۰,۰۰۰ ۶,۷۳۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7204HUHI-K1/P ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7208HUHI-K2/P ۴,۹۳۵,۰۰۰ ۴,۹۳۵,۰۰۰
IP CAMERA -آی پی کمرا -دوربین مدار بسته تحت شبکه
hikvision DS-2CD1143G0-I Network Dome Camera ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2020F-I ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2020-I ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2043G0-I 4MP WDR Network Camera ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD1043G0-I Network Camera ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰
hikvision DS-2CD2052-I ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2120F-I ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2143G0-I(S) Network Dome Camera ۲,۰۹۹,۰۰۰ ۲,۰۹۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2420FD-IW ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2542FWD-IS - سقفی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2720F-I ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2720F-IZ ۳,۳۴۹,۰۰۰ ۳,۳۴۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2D14WD ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰
hikvision DS-2CD2E20F-W ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
hikvision DS-2CD2T43G0-I5 ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۱۷۹,۰۰۰
hikvision DS-2CV2Q21FD-IW/32GB-T ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
hikvision DS-2CV2U21FD-IW ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰
hikvision DS-2CV2U21FD-IW-32GB-T ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
hikvision DS-2DE2202I-DE3 ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰
hikvision DS-2DE4A220IW-DE ۷,۹۴۰,۰۰۰ ۸,۸۹۹,۰۰۰
hikvision DS-2DE7530IW-AE ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ ۱۸,۴۹۰,۰۰۰
hikvision PT Camera-DS-2CD2Q10FD-I-W ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD1643G0-I ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD1743G0-I ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2063G0-I ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2083G0-I ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۴۱۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2123G0-IS ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2442FWD-IW ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین تحت شبکه مدل DS-2CE56F7T-IT3Z ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2163G0-I-S ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2183G0-I-S ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T63G0-I5 ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T63G0-I8 ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T83G0-I5 ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۸۱۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2CD2T83G0-I8 ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته تحت شبکه مدل DS-2DE4220IW-DE ۶,۲۰۵,۰۰۰ ۶,۲۰۵,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CD1023G0-I ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2AE7230IW-AE ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱۲,۵۲۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CD2352-I ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2DE5220IW-AE ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ ۱۰,۳۲۰,۰۰۰
NVR
hikvision DS-7204HQHI-K1 ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۰۰۰
hikvision DS-7604NI-E1-4P ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰
hikvision DS-7604NI-Q1/4P Network Video Recorder ۲,۰۹۴,۰۰۰ ۲,۲۹۵,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-K2 ۲,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-Q1 ۲,۰۷۷,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
hikvision DS-7608NI-Q1/8P ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۳,۳۶۹,۰۰۰
hikvision DS-7616NI-E2-16P ۲,۲۵۵,۰۰۰ ۲,۲۵۵,۰۰۰
hikvision DS-7616NI-K2/16P ۵,۲۵۵,۰۰۰ ۵,۲۵۵,۰۰۰
hikvision DS-7616NI-Q2/16P ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۲۶۵,۰۰۰
hikvision DS-7716NI-K4 ۶,۰۹۵,۰۰۰ ۶,۰۹۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7604NI-E1/4P ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۲,۰۹۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7604NI-K1 ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۶۴۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7608NI-E2/8P ۳,۳۰۵,۰۰۰ ۳,۳۰۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7608NI-K2/8P ۳,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۹۷۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7616NI-E2/16P ۴,۶۳۵,۰۰۰ ۴,۶۳۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7616NI-E2/8P ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۳,۴۵۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7716NI-E4/16P ۷,۳۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7716NI-K4/16P ۸,۳۲۰,۰۰۰ ۸,۳۲۰,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7732NI-E4 ۶,۴۶۵,۰۰۰ ۶,۴۶۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه مدل DS-7732NI-K4 ۷,۶۴۵,۰۰۰ ۷,۶۴۵,۰۰۰
hikvision ضبط کننده ویدئویی مدل DS-7616NI-Q1 ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰
دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX
hikvision DS-2CE16F1T-IT ۴۳۷,۰۰۰ ۴۳۷,۰۰۰
hikvision DS-2CE16F1T-IT1 ۴۹۴,۰۰۰ ۴۹۴,۰۰۰
hikvision DS-2CE16F1T-IT5 ۵۷۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2T52-I5 ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE16F7T-IT3z ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE16H1T-IT1E ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE16H1T-IT3ZE ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16D8T-IT3 ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16F1T-IT3 ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT1F ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3F ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3ZF ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT5F ۷۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H1T-IT3 ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H1T-IT5E ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE18U8T-IT3 ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome
hikvision مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2120F-IS ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CD2152FI-S ۱,۹۸۸,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56F1T-IT1 ۴۶۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
hikvision DS-2DE7230IW-AE ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CC52H1T-FITS ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CD2F52F-IS ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۹۷۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE56D8T-IT1E ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE56F1T-IT3 ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2CE56H1T-IT1E ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2DE5230W-AE ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین DS-2DE5230W-AE ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین مدار بسته مدل DS-2DE7220IW-AE ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56F1T-ITM ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H0T-IT1F ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H0T-ITMF ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H1T-IT3ZE ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE56H1T-ITME ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2AE5223TI-A ۶,۱۱۰,۰۰۰ ۶,۱۱۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CE56H0T-IT3F ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CE56H1T-IT3E ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
hikvision مدل DS-2CE78U8T-IT3 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
دوربین مدار بسته توربو-TURBO
hikvision DS-2AE7230TI-A ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IR ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D0T-IT3 ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE16D8T-IT ۷۱۵,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
hikvision DS-2CE16H1T-IT3 ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IR ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IT1 ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D0T-IT3 ۵۱۰,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
hikvision DS-2CE56D8T-ITM ۷۱۵,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰