لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات kingmax کینگ مکث


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
رم کامپیوتر - RAM PC
kingmax 4GB- PC4-19200 DDR4 2400MHz CL16 Single Channel Desktop RAM ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
kingmax 4GB PC4-2400 DIMM Desktop RAM ۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
kingmax 16GB -Zeus DDR4 2800Mhz CL17 Single Channel Desktop RAM ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
kingmax 16GB-PC4-19200 - DDR4 2400MHz CL16 Single Channel ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
kingmax 4G - FLGF65F 1333MHz CL09 Single Channel Desktop RAM ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
kingmax 4GB DDR4 2400Mhz ۴۴۰,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰
kingmax 4GB 1600 DDR3 RAM ۰ ۰
kingmax 8GB- DDR4 2400MHz Singlel Channel Desktop RAM ۶۳۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰
kingmax 8GB- Zeus DDR4-3000 ۶۵۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰