لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات makita


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
makita اره میزی دوکاره مدل LF1000 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
makita رنده گندگی مدل 2012NB ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
makita اره رومیزی مدل MLT100 ۲۴,۸۸۰,۰۰۰ ۲۵,۹۰۰,۰۰۰
makita اره پروفیل بر مدل LC1230 ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
makita اره فارسی بر مدل LH1040 ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ ۱۹,۶۹۰,۰۰۰
makita چکش تخریب مدل HP1203 ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
makita دریل پیچ گوشتی شارژی مدل DHP451RFJ ۱۵,۷۹۰,۰۰۰ ۱۵,۷۹۰,۰۰۰
makita اور فرز نجاری مدل RP1800 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
makita دریل ستونی مدل TB131 ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
makita شمشاد زن برقی مدل UH4570 ۹,۷۷۰,۰۰۰ ۹,۷۷۰,۰۰۰
makita آچار بکس مدل TW0350 ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰
makita اره زنجیری برقی مدل UC4041A ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
makita فرز سنباده زنی مدل SA7000C ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰
makita دریل بتن کن مدل HR2475 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
makita دریل چکشی مدل HP2051 ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
makita دریل بتن کن مدل HR2630X7 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
makita اره دیسکی برقی مدل 5007N ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰
makita دریل چکشی مدل HP2070 ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
makita فرز مدل GA9040S ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
makita LD080PI Laser Distance Meter ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰
makita پیچ گوشتی برقی مدل FS2700 ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۷۱۰,۰۰۰
makita دریل چکشی مدل HP2050 ۴,۵۵۱,۲۵۰ ۴,۵۵۱,۲۵۰
makita پیچ گوشتی برقی مدل FS4300 ۴,۳۱۰,۰۰۰ ۴,۳۱۰,۰۰۰
makita اور فرز نجاری مدل RP0900 ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰
makita فرز مدل GA6010 ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰
makita تراز لیزری مدل SK103PZ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
makita دریل بتن کن مدل HR2470 ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰
makita دریل چکشی مدل HP1631K ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۰,۰۰۰
makita دستگاه سنباده زن مدل BO4556 ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
makita پیچ گوشتی شارژی مدل 6723DW ۳,۵۸۰,۰۰۰ ۳,۵۸۰,۰۰۰
makita متر لیزری مدل LD050P ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
makita پیچ گوشتی برقی مدل TD 0101 ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۴۲۵,۰۰۰
makita جارو شارژی خودرو مدل CL104DWY ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
makita دریل چکشی مدل MHP130K ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰
makita اره عمودبر مدل 4329 ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
makita دستگاه سنباده زن مدل BO3710 ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰
makita دریل مدل 6413 ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰
makita پیچ گوشتی شارژی مدل DF001DW ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰
makita پیچ گوشتی شارژی مدل DF001DW ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰
makita تیغه اره دیسکی مدل D-38956 ۹۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
makita مته فلز مدل D-06410 شماره 6 ۳۵۱,۵۰۰ ۳۵۱,۵۰۰
makita مته فلز مدل D-06373 شماره 5 ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
makita مته فلز مدل D-06317 شماره 3.5 ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰