لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات pqi پي كيو آي


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
pqi 16GB-iConnect-Lightning - USB 3.0 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
pqi 16GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
pqi U601-64GB-USB 2.0 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
pqi 64GB- U606L -USB 2.0 ۱۸۸,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
pqi 32GB-U849L- USB 2.0 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰