لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات pqi پي كيو آي


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
حافظه فلش / Flash Memory
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۳۹,۹۰۰ ۳۹,۹۰۰
pqi 16GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
pqi 16GB-iConnect-Lightning - USB 3.0 ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
pqi 16GB-U601L-USB 2.0 ۴۲,۹۵۰ ۴۲,۹۵۰
pqi 16GB-U602L-USB 2.0 ۰ ۰
pqi 32GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
pqi 32GBiConnect-Lightning - USB 3.0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
pqi 32GB-U849L- USB 2.0 ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
pqi 8GB-U602L-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰