لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات pqi پي كيو آي


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
حافظه فلش / Flash Memory
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰
pqi 16GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
pqi 16GB-iConnect-Lightning - USB 3.0 ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
pqi 16GB-U601L-USB 2.0 ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
pqi 16GB-U602L-USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
pqi 32GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
pqi 32GBiConnect-Lightning - USB 3.0 ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
pqi 32GB-U601L-USB 2.0 ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
pqi 4GB-U601L-USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
pqi 64GB- U606L -USB 2.0 ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
pqi InstaShot -64GB-Lightning ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
pqi U601-64GB-USB 2.0 ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰