لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات zeppelin


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
zeppelin Supra Gamer 3200MHz 8GB Single Channel ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
zeppelin 8GB-DDR4 2400Mhz CL17 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
zeppelin 4GB -DDR3 1600Mhz- CL11 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
zeppelin Modules DDR4 2400MHz Desktop RAM - 4GB ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰