لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات روزانه ROOZANEH


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
روزانه پنیر سفید تازه مقدار 515 گرم ۵۷,۹۵۰ ۵۷,۹۵۰
روزانه پنیر سفید تازه کم چرب مقدار 515 گرم ۵۷,۹۵۰ ۵۷,۹۵۰
روزانه پنیر سفید مثلثی پرچرب وزن 240 گرم ۳۶,۹۰۰ ۳۶,۹۰۰
روزانه پنیر سفید تازه کم چرب مقدار 210 گرم ۲۴,۲۲۰ ۲۴,۲۲۰
روزانه پنیر سفید تازه مقدار 210 گرم ۲۴,۲۲۰ ۲۴,۲۲۰
روزانه پنیر سفید مقدار 180 گرم ۲۱,۶۰۰ ۲۱,۶۰۰
روزانه پنیر سفید مثلثی با فلفل سیاه مقدار 120 گرم ۱۹,۳۵۰ ۱۹,۳۵۰
روزانه پنیر سفید مثلثی با سیر و سبزیجات مقدار 120 گرم ۱۹,۳۵۰ ۱۹,۳۵۰