نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Acer One 10 S1003-1941 64GB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۳,۳۶۵,۰۰۰
Acer One 10 S1003-133L 64GB ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4-128GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple iPad Pro 10.5-64GB-Wi-Fi ۸,۷۹۹,۰۰۰ ۸,۷۹۹,۰۰۰
Apple New iPad Pro 12.9- 512GB- LTE-4G ۱۲,۸۹۹,۰۰۰ ۱۲,۸۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۴,۰۴۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -128GB-Wi-Fi ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰
Apple New iPad 9.7 -32GB-4G-LTE ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-32GB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۴,۰۹۴,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-128GB ۵,۳۹۹,۰۰۰ ۵,۳۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۵,۶۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-128GB ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۵,۰۰۰
Apple iPad 9.7 inch -2017- 128GB - WiFi ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 64GB- 4G -2018 ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-64GB ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 256GB- 4G -2018 ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳,۲۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 512GB- 4G -2018 ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-512GB ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۸,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air 2019 - LTE- 4G - 64G ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
Apple iPad mini 2019-4G LTE -64GB ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰
Asus Z380KL-ZenPad 8.0-16GB-4G ۰ ۰
Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۸۲۵,۰۰۰
Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۴,۳۶۹,۰۰۰
Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰
Asus Transformer Mini T103HA-128 GB ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۳,۰۰۰
Dell Latitude 10 New plus 64GB - Windows ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰
Glx SAINA-8GB ۷۵۵,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T1 7.0-16GB ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T3 10-16GB-4G ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T3 7.0 ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
LENOVO Tab3 8-16GB-LTE-4G-TB3-850M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۷,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 10-YT3-X50M-4G ۲,۷۲۸,۰۰۰ ۲,۸۶۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 8.0-YT3-850M-4G ۲,۴۹۹,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 Essential-TB3-710L ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4G ۴,۶۵۵,۰۰۰ ۴,۶۵۵,۰۰۰
LENOVO Yoga Tablet 2 8.0-16GB-4G ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Book with Windows-64GB ۶,۸۸۷,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-LTE- 4G-TB-X304L ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۸۱۷,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 Plus - TB-X704L-4G LTE -16GB ۳,۳۹۸,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۰۰۰
LENOVO Miix 320-64GB ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۵,۶۹۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 Plus -LTE 4G-16GB-Dual SIM ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Plus-32GB-4G-LTE-YT-X703L ۵,۸۸۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304F-8GB ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304l-16GB-3G ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰
LENOVO TAB 10 - TB- X103F-16GB- Wi-Fi ۲,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۰۱۸,۰۰۰
LENOVO TAB 4 7-TB-7504X-16GB-LTE ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱,۸۷۱,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X LTE 16GB ۱,۲۸۳,۰۰۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB ۸,۰۵۸,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304N-16GB-4G ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 4G - Dual SIM 16GB Tablet ۰ ۰
LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G -16GB ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 Essential - 4G - 16GB ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 3G 16GB ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X 3G ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential - TB-7304X Wi-Fi ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Marshal تبلت مدل ME-711 3G دو سیم کارت ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i5-4GB-128GB ۹,۹۹۹,۰۰۰ ۹,۹۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-512 SSD ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7- 8GB -256GB SSD ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256 SSD ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ ۱۱,۲۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 -Core i5 - 8GB 128GB Tablet ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۱۷,۱۵۰,۰۰۰
Microsoft Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256 -with Type Cove ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 8GB 256GB Tablet ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۷,۱۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 512GB Tablet ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB ۹,۳۹۹,۰۰۰ ۹,۳۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB Tablet with Cover ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-C Core i5 8GB 256GB with Black Type Cover ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro2017-N Corei5 8GB 128GB-Silver Signature Type Cover ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱۱,۰۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet withType Cover ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- i5 8GB 256GB with Signature Type Cover ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۱,۸۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 256GB Tablet with Keyboard-12.3inch ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 128GB Tablet with Keyboard-12.3inch ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۰,۰۰۰
Nartab NT741 -16GB ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
Nartab NT821 ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 8.0-N5120-16GB ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A with S Pen -SM-P555 -9.7 inch-16GB ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.0-SM-T715-LTE ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7-SM-T815-LTE ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.6-T561-3G ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 7.0-T285-4G ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Samsung Tab A with S Pen-SM-P355-4G-8 inch ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G ۱,۴۹۹,۹۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 -2016-Wi-FI-T580 ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۸۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585 ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۳,۰۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819 ۴,۶۸۲,۷۱۸ ۴,۶۸۲,۷۱۸
Samsung Galaxy Tab A 2016 With S Pen ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB ۳,۱۹۹,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7- SM-T820-Wi-Fi ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۹۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Book 12-گلگسی بوک 12 ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 -4G-T385 ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۷۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A2 S ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S4 10.5-SM-T835 - LTE-4G ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۳۳۵,۱۳۵
Samsung Galaxy Tab A 10.5- SM-T595 -LTE-4G ۳,۵۸۰,۰۰۰ ۳,۸۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 New Edition LTE 32GB ۴,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۷۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S5e - SM-T725 - LTE -4G ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 - 2019 ۲,۸۹۹,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8 2019 -P205 -LTE ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۲۷۵,۰۰۰
X.VISION X70 - XZ7080LC ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
X.VISION H80 - XS8070GC ۸۹۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad 4 - 32GB- WI-FI ۰ ۰
Xiaomi Mi Pad 4 Plus -4GB-128GB ۰ ۰