نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Acer One 10 S1003-1941 64GB ۳,۱۴۹,۰۰۰ ۳,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4-128GB-Wi-Fi ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۵۱۵,۰۰۰
Apple iPad 9.7 inch -2017- 128GB - WiFi ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 64GB- 4G -2018 ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-64GB ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-512GB ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-1TB ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air 2019 - LTE- 4G - 64G ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPad mini 2019-4G LTE -64GB ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5 -256GB-4G-LTE ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴,۴۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5-64GB-Wi-Fi ۹,۲۹۹,۰۰۰ ۹,۲۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-32GB ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-128GB ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-128GB ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۴۶۹,۰۰۰
Apple New iPad Pro 12.9 -256GB- Wi-Fi ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
Apple New iPad Pro 12.9- 512GB- LTE-4G ۱۵,۹۹۹,۰۰۰ ۱۵,۹۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi ۴,۹۶۹,۰۰۰ ۴,۹۶۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -128GB-Wi-Fi ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰
Apple New iPad 9.7 -32GB-4G-LTE ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
Asus Z380KL-ZenPad 8.0-16GB-4G ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Asus ZenPad 8.0 Z380C-16GB ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۲,۸۶۵,۰۰۰
Asus Z170CG-16GB-ZenPad C-3G ۶,۳۱۰,۰۰۰ ۶,۳۱۰,۰۰۰
Asus Transformer Mini T103HA-128 GB ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۶,۵۳۵,۰۰۰
Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۲۷۵,۰۰۰
Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL ۴,۳۶۹,۰۰۰ ۴,۳۶۹,۰۰۰
Asus ZenPad 3S 10 -Z500KL ۰ ۰
Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۹۱۸,۰۰۰
Glx SAINA-8GB ۷۷۹,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3 Essential-TB3-710L ۰ ۰
LENOVO Yoga Tab 3 10-YT3-X50M-4G ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 8.0-YT3-850M-4G ۲,۵۷۰,۰۰۰ ۲,۶۵۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Pro 10 YT3-X90L ۰ ۰
LENOVO Tab3 8-16GB-LTE-4G-TB3-850M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G -16GB ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 3G-8GB ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X 3G ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential - TB-7304X Wi-Fi ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 3G 16GB ۰ ۰
LENOVO Yoga Book with Windows-64GB ۷,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۲۶۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-LTE- 4G-TB-X304L ۲,۹۷۳,۰۰۰ ۳,۱۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 Plus - TB-X704L-4G LTE -16GB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۰۰۰
LENOVO Miix 320-64GB ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۵,۹۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 Plus -LTE 4G-16GB-Dual SIM ۰ ۰
LENOVO TAB 3 A8-16GB-4G ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-2GB-64GB-Wi-Fi ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4G ۴,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tablet 2 8.0-16GB-4G ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
LENOVO TAB 2 A10-30-16GB-Wi-Fi ۰ ۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304N-16GB-4G ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304F-8GB ۹۲۰,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304l-16GB-3G ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰
LENOVO TAB 4 7-TB-7504X-16GB-LTE ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X LTE 16GB ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4GB RAM-32 GB HARD ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۱۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-Wi-Fi-TB-X304F ۹۹۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Plus-32GB-4G-LTE-YT-X703L ۶,۱۵۸,۰۰۰ ۶,۳۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i5-4GB-128GB ۱۰,۲۹۹,۰۰۰ ۱۰,۲۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i5-8GB-256GB ۶,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۸۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-1TB ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-512 SSD ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7- 8GB -256GB SSD ۱۴,۰۹۵,۰۰۰ ۱۵,۷۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256 SSD ۱۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱۲,۰۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB- 128 SSD ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 2017-C Core i5 8GB 256GB with Black Type Cover ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳,۱۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet withType Cover ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- i5 8GB 256GB with Signature Type Cover ۱۳,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ ۱۰,۶۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 4GB 64GB Tablet ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 8GB 256GB Tablet ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 512GB Tablet ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 1TB Tablet ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲۶,۴۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 -Core i5 - 8GB 128GB Tablet ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5 -4GB-128 -with Type Cove ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳,۱۹۰,۰۰۰
Microsoft Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256 -with Type Cove ۱۵,۳۷۵,۰۰۰ ۱۵,۳۷۵,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced Core i5 4GB 128GB-12.3inch ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۳۰,۰۰۰
Nartab NT742 -16GB ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
Nartab NT821 ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۲۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 8.0-N5120-16GB ۷,۹۷۹,۰۰۰ ۷,۹۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A with S Pen -SM-P555 -9.7 inch-16GB ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.0-SM-T715-LTE ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7-SM-T815-LTE ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.6-T561-3G ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
Samsung Tab A (8 LTE) - T355 ۰ ۰
Samsung Galaxy Tab E 7.0-T285-4G ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G ۱,۵۶۵,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 -2016-Wi-FI-T580 ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585 ۱,۶۶۱,۰۰۰ ۳,۰۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819 ۰ ۰
Samsung Galaxy Tab S2-8.0- LTE-SM-T719 ۰ ۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 With S Pen ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE ۶,۴۴۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7- SM-T820-Wi-Fi ۶,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۴۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Book 12-گلگسی بوک 12 ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 -4G-T385 ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A2 S ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S4 10.5-SM-T835 - LTE-4G ۷,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.5- SM-T595 -LTE-4G ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 New Edition LTE 32GB ۴,۵۸۵,۰۰۰ ۴,۸۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 - 2019 ۳,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰
X.VISION H80 - XS8070GC ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
X.VISION X70 - XZ7080LC ۹۹۸,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad 4 Plus -4GB-128GB ۴,۴۸۶,۵۰۴ ۴,۴۸۶,۵۰۴
Xiaomi Mi Pad 4 - 32GB- WI-FI ۳,۴۶۹,۶۳۲ ۳,۴۶۹,۶۳۲