نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Acer One 10 S1003-1941 64GB ۳,۱۱۹,۰۰۰ ۳,۱۷۵,۰۰۰
Acer Iconia Tab 8 W W1-810-15N8 -32GB - Windos ۱,۹۸۹,۰۰۰ ۱,۹۸۹,۰۰۰
Alcatel PLUS 10 4G-Windows ۳,۳۹۷,۰۰۰ ۳,۳۹۷,۰۰۰
Apple iPad Mini 4-128GB-Wi-Fi ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۸۷۵,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.7-32GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple iPad Pro 9.7-128GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple iPad Pro 9.7-256GB-4G ۰ ۰
Apple iPad Pro 9.7-256GB-Wi-Fi ۰ ۰
Apple iPad Pro 10.5 -512GB-4G-LTE ۱۲,۸۸۹,۰۰۰ ۱۴,۸۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.5-64GB-Wi-Fi ۹,۲۹۹,۰۰۰ ۹,۲۹۹,۰۰۰
Apple New iPad Pro 12.9- 512GB- LTE-4G ۱۳,۳۸۹,۰۰۰ ۱۳,۳۸۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi ۵,۴۸۰,۰۰۰ ۵,۴۸۰,۰۰۰
Apple New iPad 9.7 -128GB-4G-LTE ۰ ۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-32GB ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۴۸۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -Wi-Fi-128GB ۶,۶۹۹,۰۰۰ ۶,۶۹۹,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۵۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-128GB ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 - 64GB- 4G -2018 ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴,۷۹۹,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-512GB ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲۲,۴۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-1TB ۲۷,۹۹۹,۰۰۰ ۲۷,۹۹۹,۰۰۰
Apple iPad mini 2 Wi-Fi - 16GB ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰
Asus Z170CG-16GB-ZenPad C-3G ۶,۳۴۰,۰۰۰ ۶,۳۴۰,۰۰۰
Asus Z380KL-ZenPad 8.0-16GB-4G ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰
Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL ۴,۳۶۹,۰۰۰ ۴,۳۶۹,۰۰۰
Asus ZenPad C 7.0 -Z171KG ۰ ۰
Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Asus Transformer Mini T103HA-128 GB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰
Glx SAINA-8GB ۷۴۹,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰
HUAWEI MediaPad T1 7.0-16GB ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Pro 10 YT3-X90L ۰ ۰
LENOVO Tab3 8-16GB-LTE-4G-TB3-850M ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۹,۰۰۰
LENOVO Tab3 7 ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 10-YT3-X50M-4G ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۹۹,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 8.0-YT3-850M-4G ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3 Essential-TB3-710L ۱,۰۳۵,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-2GB-64GB-Wi-Fi ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۶۹۹,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4G ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۰۶۵,۰۰۰
LENOVO Yoga Tablet 2 8.0-16GB-4G ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
LENOVO TAB 2 A10-30-16GB-Wi-Fi ۰ ۰
LENOVO TAB 3 A8-16GB-4G ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Book with Windows-64GB ۶,۹۹۹,۰۰۰ ۷,۱۹۷,۰۰۰
LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-LTE- 4G-TB-X304L ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۳,۱۵۹,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 Plus - TB-X704L-4G LTE -16GB ۳,۶۷۰,۰۰۰ ۳,۷۵۵,۰۰۰
LENOVO Miix 320-64GB ۴,۴۹۹,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 Plus -LTE 4G-16GB-Dual SIM ۱,۹۵۹,۰۰۰ ۱,۹۵۹,۰۰۰
LENOVO Ideapad Miix 310-4GB RAM-32 GB HARD ۳,۹۰۵,۰۰۰ ۳,۹۳۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 -16GB-Wi-Fi-TB-X304F ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
LENOVO Yoga Tab 3 Plus-32GB-4G-LTE-YT-X703L ۶,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۳۵۰,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304F-8GB ۸۸۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential-TB-7304l-16GB-3G ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
LENOVO TAB 4 7-TB-7504X-16GB-LTE ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۲,۰۰۵,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304X LTE 16GB ۱,۲۹۱,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
LENOVO Tab 7 Essential TB-7304N-16GB-4G ۱,۲۹۱,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 4G - Dual SIM 16GB Tablet ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
LENOVO Tab 3 7 3G-8GB ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰
LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G -16GB ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 3G 16GB ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
Microsoft Surface 3-128GB--Wi-Fi ۰ ۰
Microsoft Surface 3-4G LTE-128GB ۰ ۰
Microsoft Surface 3-4G LTE-64GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-4GB-128GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-8GB-256GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i7-16GB-256GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i7-16GB-512GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i7-16GB-1TB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-1TB ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-512 SSD ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7- 8GB -256GB SSD ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256 SSD ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB- 128 SSD ۹,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۳۴۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 -Core i5 - 8GB 128GB Tablet ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
Microsoft Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256 -with Type Cove ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ ۱۶,۳۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 512GB Tablet ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 1TB Tablet ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 4GB 64GB Tablet ۸,۱۸۰,۰۰۰ ۸,۱۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB Tablet with Cover ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱۲,۰۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-C Core i5 8GB 256GB with Black Type Cover ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro2017-N Corei5 8GB 128GB-Silver Signature Type Cover ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet withType Cover ۹,۸۸۰,۰۰۰ ۹,۸۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- i5 8GB 256GB with Signature Type Cover ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ۱۳,۴۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced Core i5 4GB 128GB-12.3inch ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ۱۳,۰۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i5-4GB-128GB ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ ۱۰,۱۹۹,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i5-8GB-256GB ۶,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۸۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i7-8GB-256GB ۰ ۰
Microsoft Surface Pro 3-Core i7-8GB-512GB ۰ ۰
Nartab NT742 -16GB ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
Nartab NT821 ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۲۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A with S Pen -SM-P555 -9.7 inch-16GB ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.0-SM-T715-LTE ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7-SM-T815-LTE ۴,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۵۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.6-T561-3G ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Tab A (8 LTE) - T355 ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 7.0-T285-4G ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 -2016-Wi-FI-T580 ۳,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۹۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585 ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۹۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819 ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2-8.0- LTE-SM-T719 ۰ ۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 With S Pen ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB ۳,۸۱۹,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE ۶,۴۷۰,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Book 12-گلگسی بوک 12 ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 -4G-T385 ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A2 S ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S4 10.5-SM-T835 - LTE-4G ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.5- SM-T595 -LTE-4G ۲۳۸,۰۰۰ ۳,۸۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 New Edition LTE 32GB ۴,۸۹۷,۰۰۰ ۴,۸۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S5e - SM-T725 - LTE -4G ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 8.0-N5120-16GB ۸,۳۷۹,۰۰۰ ۸,۳۷۹,۰۰۰
X.VISION X70 - XZ7080LC ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۲۶۵,۰۰۰
X.VISION H80 - XS8070GC ۷۷۵,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad 4 - 32GB- WI-FI ۰ ۰
Xiaomi Mi Pad 4 Plus -4GB-128GB ۰ ۰