نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
AEG AEG CX8-60TM power force ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۰۹۵,۰۰۰
AEG CX7-35WR ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
AEG جارو شارژی مدل CX8-60OKO ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰
AEG جارو شارژی مدل CX8-2-80 O ۴,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۷۴۵,۰۰۰
Ariete جارو شارژی 2770 ۱,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۷۳۸,۰۰۰
Ariete جارو شارژی مدل 2474 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Baseus جاروی شارژی مدل CRXCQ01 - سایز کوچک و قابل حمل ۴,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۹,۰۰۰
bishel جارو شارژی مدل BL-VC-005 ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
bishel جاروشارژی مدل BL-VC-010 ۹۵۶,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰
Black & Decker PV1425 ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Black & Decker DVJ320J ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی BBH - Move2 ۱,۵۲۷,۰۰۰ ۱,۵۶۵,۰۰۰
BOSCH BCH6ATH25 - Athlet 25.2V ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH BBH22451 - Readyy'y 24V ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH BBH22042 ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH BKS4043 ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE4 ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲,۳۰۴,۱۰۰
BOSCH BBHMOVE6N ۱,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE5N ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE3N ۱,۳۷۹,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH BBHL21841 ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE1N ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰
BOSCH BHN12CAR ۹۴۵,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
BOSCH BHN14090 ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE4N ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH BBH Move 6 Chargeable Vaccum Cleaner ۱,۹۸۹,۰۰۰ ۱,۹۸۹,۰۰۰
BOSCH BBH Move 5 ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۱,۸۶۹,۰۰۰
BOSCH BBH Move 3 ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۲,۹۴۵,۰۰۰
BOSCH مدل BHN2140L ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
BOSCH مدل BHN1840L ۱,۶۴۹,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۰۰۰
BOSCH مدل BBH52550 ۳,۹۹۹,۰۰۰ ۳,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی مدل BBHMOVE2N ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی مدل BHN 20110 ۰ ۰
BOSCH جاروشارژی مدل BBHL2GOLD ۳,۸۹۹,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH جاروی شارژی مدل BHN20110 ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH کیت ابزار جاروشارژی مدل BHZTKIT1 ۷۸۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
BOSCH جاروشارژی مدل Readyy’y BBH21630R ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
CLATRONIC جارو شارژی مدل AKS 828 ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
Delmonti DL550 ۱,۴۲۸,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
Electrolux ZB3211 ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰
Electrolux ZB3105 ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰
fakir DARKY 1600 ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۲۸۶
fakir darkyparquet oko ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir darky oko ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰
fakir STARKY ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
fakir LUCKY ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
fakir جارو شارژی STARKY OKO ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۲,۰۰۰
fakir جارو شارژی مدل STARKYS PRO ۰ ۰
fakir جارو شارژی مدل FAKIR DARKY S ۰ ۰
fakir جاروشارژی آب و خاک مدل AS 1072 NT ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir جاروشارژی آب و خاک مدل AS 1072 NT CARBON ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir جاروشارژی رباتیک مدل Robert ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
fakir جارو شارژی آب و خاک مدل Trend AS 1037 NT ۴۵۳,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
fakir جارو شارژی ایستاده استارکی Starky HSA 252 ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰
fakir جارو شارژی مدل LHN18 ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰
Hardstone جاروی شارژی مدل RV1401 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۰
Hardstone جارو شارژی مدل RVC1440 - طوسی و صورتی ۶۹۰,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
Hardstone جارو شارژی مدل RVC2160 ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
HITACHI PV-XC500 ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
hover جارو شارژی مدل HCV-80 ۱,۴۳۱,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰
Karcher جاروی شارژی مدل KB5 ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
KENWOOD HV190 ۵۷۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
KENZAX جارو شارژی لیتیومی ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
KENZAX جارو شارژی مدل KVC-118 ۱,۷۳۹,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
Midea جارو شارژی مدل 18A ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
Mono Tec MSV-1600 G ۹۸۷,۰۰۰ ۹۸۷,۰۰۰
Nasa Electric NS-2013 ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Non -Brand جاروی شارژی کاپر مدل VC 1805 - Kaper ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Non -Brand جارو شارژی مدل PV1420 - با فیلتر قابل شستشو ۹۹۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
Non -Brand جارو شارژی کیپ-Keep مدل KVC-812BG ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Non -Brand جارو شارژی کیپ-Keep مدل KVC-811BG ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Non -Brand جارو شارژی سیلور کرست مدل SM602 ۲۹۷,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰
Non -Brand جاروشارژی ساکس-Ssaks AV 961 C ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰
Non -Brand جاروی شارژی کاپر-Kaper مدل Vc1408wb ۸۱۶,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰
PARS KHAZAR 414 - آب و خاک ۰ ۰
PARS KHAZAR جارو عصایی مدل مرلین ۷۰۶,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
PARS KHAZAR جارو مخصوص اتومبيل -خودرو مدل 121 ۳۰۸,۹۰۰ ۳۰۸,۹۰۰
PARS KHAZAR جارو شارژی مدل Shark ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
PHILIPS FC6148 ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
PHILIPS FC6152 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS FC6150 ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
PHILIPS FG6148 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
SAM جارو شارژی مدل 144OR ۹۲۵,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰
SAYA HVC-414 ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
Sencor جارو شارژی مدل SVC8621TI ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰
Sencor SVC 7614 TQ ۱,۸۱۲,۵۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰
Sencor جاروشارژی مدل SVC 190 ۵۳۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
ssaks جارو شارژی و سرامیک شور مدل 1301B ۵۴۵,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
vinzo جارو شارژی مدل619639-V ۸۶۴,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰