لیست قیمت به روز و آنلاین دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم

SONY FDR-AXP55-4K Handycam with Built-In Projector

دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم سونی

کمترین قیمت: ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

SONY FDR-AX100-4K

دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم سونی

کمترین قیمت: ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SONY HDR-PJ675-PJ675 Handycam® with Built-in Projector

دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم سونی

کمترین قیمت: ۱۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

SONY PJ410- Handycam® with Built-in Projector

دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم سونی

کمترین قیمت: ۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

SONY HDR-CX405-Handycam

دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم سونی

کمترین قیمت: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Canon LEGRIA HF R806

دوربين فيلمبرداری خانگی/هندی كم كانن

کمترین قیمت: ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان