برندها

hikvision لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX

hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3ZF کمترین قیمت: ۱,۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT1F کمترین قیمت: ۸۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵۵,۰۰۰ فروشندگان
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-IT3F کمترین قیمت: ۸۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۴۳,۰۰۰ فروشندگان
hikvision DS-2CE16H0T-ITF کمترین قیمت: ۶۸۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶۵,۰۰۰ فروشندگان
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE16H0T-ITF کمترین قیمت: ۷۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶۵,۰۰۰ فروشندگان
hikvision دوربین مداربسته مدل DS-2CE18U8T-IT3 کمترین قیمت: ۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۰,۰۰۰ فروشندگان

IMAX لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX آیمکس

IMAX دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل مدل 928-4D کمترین قیمت: ۴۳۸,۷۵۰ بیشترین قیمت: ۴۳۸,۷۵۰ فروشندگان
IMAX دوربین کیس بزرگ 2MP - 902 کمترین قیمت: ۴۰۳,۶۵۰ بیشترین قیمت: ۴۰۳,۶۵۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل آیمکس مدل 692T کمترین قیمت: ۳۹۱,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹۱,۵۰۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل AHD مدل 689T کمترین قیمت: ۳۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷۸,۰۰۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته مدل 696T کمترین قیمت: ۳۷۳,۹۵۰ بیشترین قیمت: ۳۷۳,۹۵۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل مدل A8003 کمترین قیمت: ۳۶۴,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۳۶۴,۵۰۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل مدل 920 کمترین قیمت: ۳۵۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵۱,۰۰۰ فروشندگان

Dahua لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX

Dahua DH-HAC-HFW1200DP CCTV Camera کمترین قیمت: ۶۰۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-HAC-HFW1200TP BULLET CCTV Camera کمترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-HAC-B2A21P کمترین قیمت: ۳۸۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۸۹,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-HAC-B1A21P کمترین قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ فروشندگان

hilook لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX هایلوک

hilook THC-B140-M کمترین قیمت: ۱,۰۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۹۵,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین مداربسته مدل THC-B220 کمترین قیمت: ۴۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۹,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین مداربسته مدل THC-B220 کمترین قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ فروشندگان

JVC لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX جي وي سي

JVC دوربین مداربسته آنالوگ مدل TK-C8301RE کمترین قیمت: ۴۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۹,۰۰۰ فروشندگان
JVC دوربین مداربسته آنالوگ مدل TK-T8100WPRE کمترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ فروشندگان
JVC مدلTK-C1430E کمترین قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ فروشندگان

Xiaomi لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ باکس-BOX شیائومی‌

Xiaomi دوربین 360 درجه مدل Yi VR کمترین قیمت: ۶,۲۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۲۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Xiaomi YI HOME کمترین قیمت: ۹۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۱۹,۰۰۰ فروشندگان