برندها

hikvision لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome

hikvision مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF کمترین قیمت: ۱,۷۱۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۱۲,۰۰۰ فروشندگان

Dahua لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome

Dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A HDCVI IR Eyeball Camera کمترین قیمت: ۸۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A HDCVI IR Eyeball Camera کمترین قیمت: ۶۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۲۹,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-HAC-HDW1200EMPA DOME CCTV Camera کمترین قیمت: ۴۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Dahua دوربین مداربسته آنالوگ مدل DH-HAC-T2A21P-0280B کمترین قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-HAC-T1A21P کمترین قیمت: ۳۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹۹,۰۰۰ فروشندگان

hilook لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome هایلوک

hilook دوربین مداربسته هایلوک مدل THC-D320-VF کمترین قیمت: ۶۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۱۵,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین هایلوک THC-T140 کمترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین مداربسته آنالوگ مدل THC-T120 کمترین قیمت: ۴۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۹,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین مداربسته آنالوگ مدل THC-T240-P کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین مداربسته آنالوگ مدل THC-T220-P کمترین قیمت: ۳۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۹,۰۰۰ فروشندگان
hilook دوربین مداربسته آنالوگ مدل THC-T110-P کمترین قیمت: ۳۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲۹,۰۰۰ فروشندگان

IMAX لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome آیمکس

IMAX دوربين مداربسته اسپيد دام 2 مگاپیکسل کمترین قیمت: ۳,۹۸۲,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۹۸۲,۵۰۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته دام مدل 327 کمترین قیمت: ۳۵۷,۷۵۰ بیشترین قیمت: ۳۵۷,۷۵۰ فروشندگان
IMAX دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل آیمکس مدل 803 کمترین قیمت: ۲۹۹,۷۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹۹,۷۰۰ فروشندگان

JVC لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome جي وي سي

JVC دوربین مداربسته آنالوگ مدل TK-C686E کمترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
JVC دوربین مداربسته آنالوگ مدل TK-C2201E کمترین قیمت: ۴۷۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۷۳,۰۰۰ فروشندگان

Vertina لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ دام-سقفی-Dome ورتینا

Vertina VHC-5560 کمترین قیمت: ۷۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۹,۰۰۰ فروشندگان