برندها

QNAP لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

QNAP TVS-1282-i5-16G 12-Bay Diskless کمترین قیمت: ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TS-1263XU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless NAS server کمترین قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 4G-TS-863XU-RP کمترین قیمت: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 4G-TS-853BU-RP کمترین قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TS-877-1700-16G 16GB 8-Bay Diskless NAS کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 4G-TS-463XU-RP کمترین قیمت: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TS-453BU-RP-4G کمترین قیمت: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TVS-873E-4G 8-Bay Diskless NAS کمترین قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-673-64G کمترین قیمت: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 2G-TVS-951X کمترین قیمت: ۲۶,۹۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 2G-TS-963X کمترین قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 2G-TS-932X کمترین قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TS-431P2-1G کمترین قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TS-431P2-4G کمترین قیمت: ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP مدل 2G-TS-328 کمترین قیمت: ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ فروشندگان
QNAP TS-231P2-1G کمترین قیمت: ۹,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان

D-Link لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه -NAS دي لينك

D-Link DNR-322L کمترین قیمت: ۱,۴۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۹۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link DNR-322L-3TB کمترین قیمت: ۱,۴۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۹۵,۰۰۰ فروشندگان

Western Digital لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه -NAS وسترن ديجيتال

Western Digital 6TB-4TB- WD My book Thundrbolt Duo کمترین قیمت: ۳,۱۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Western Digital 4TB- WD My book Thundrbolt Duo کمترین قیمت: ۲,۹۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۷۵,۰۰۰ فروشندگان

Dahua لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه -NAS

Dahua XVR1A08 Digital Video Recorder کمترین قیمت: ۱,۳۷۷,۱۳۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۷۷,۱۳۰ فروشندگان