برندها

Kingston لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC كينگستون

Kingston 32GB-HyperX Predator DDR4 - (2x 16GB) 3000MHz CL15 Dual Channel کمترین قیمت: ۴,۰۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۰۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 16GB- HyperX Predator DDR4 -3000MHz CL15 Single Channel کمترین قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 16GB-HyperX Fury Black DDR4 3200MHz CL18 Single Channel Desktop کمترین قیمت: ۱,۶۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 16GB-HyperX FURY DDR4 - 2400MHz CL15 Single Channel کمترین قیمت: ۱,۰۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB -HyperX Predator RGB DDR4 3200MHz CL16 Single Channel کمترین قیمت: ۱,۲۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB - HyperX Predator DDR4 3000MHz CL15 Single Channel RAM کمترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB-HyperX Predator DDR4 - (2x 4GB) 3200MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۱,۱۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB - DDR4 2400MHz CL17 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB -HyperX FURY DDR4 - 2400MHz -CL15 Single Channel کمترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB - DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB-KVR24N17S8/8-DDR4 کمترین قیمت: ۵۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB -KVR DDR4 2400MHz CL17 Single Channel کمترین قیمت: ۵۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۲۲,۰۰۰ فروشندگان
Kingston HyperX FURY- 8GB 1600MHz DDR3 -- Blue Series کمترین قیمت: ۶۰۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۰۹,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 8GB-ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 Single Channel RAM KVR16N11/8 کمترین قیمت: ۵۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۷۸,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB - DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۵۴۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۴۸,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB - DDR4 2400MHz CL17 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB - DDR4 2400MHz CL15 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB -KVR DDR4 2400MHz CL17 Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۵۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۲,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB - KVR24N17S6 DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۲,۰۰۰ فروشندگان
Kingston HyperX FURY DDR4 4GB 2400MHz CL15 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲۸,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB - 12800 1600MHz Desktop DDR3 RAM کمترین قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB - 10600 1333MHz Desktop DDR3 RAM - 240pin کمترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB- KVR1333D3N9/4G KVR DDR3 - 1333MHz CL9 کمترین قیمت: ۲۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۶۸,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 4gb-KVR DDR3 4GB 1600MHz CL11 U-DIMM Desktop RAM کمترین قیمت: ۲۴۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷۸,۵۰۰ فروشندگان
Kingston 4GB-KVR16N11S8/4-4GB 1Rx8 512M x 64-Bit PC3-12800 کمترین قیمت: ۲۷۸,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷۸,۵۰۰ فروشندگان
Kingston KVR16N11S8/4-4GB 1Rx8 512M x 64-Bit PC3-12800 کمترین قیمت: ۲۷۸,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷۸,۵۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB-ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 Single Channel KVR16N11S6/2 کمترین قیمت: ۱۱۵,۵۵۰ بیشترین قیمت: ۱۳۷,۶۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB-ValueRAM DDR3 1333MHz کمترین قیمت: ۱۳۷,۶۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳۷,۶۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB 1333 DDR3 کمترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۵,۸۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB - KVR DDR2 800MHz CL6 DIMM 16 Chip De کمترین قیمت: ۹۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۲,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB - 10600 1333MHz Desktop DDR3 RAM کمترین قیمت: ۱۱۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۶,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB-HyperX Fury DDR2 800 کمترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB -DDR3-1600 MHZ کمترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB - slim DDR2 800MHz CL6 Single Channel کمترین قیمت: ۱۰۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۲,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB - DDR2 800MHz Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۹۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۶,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 2GB DDRII 800 کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 512MB - KVR -DDR2 - 800MHz DIMM Desktop RAM کمترین قیمت: ۷۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲,۰۰۰ فروشندگان
Kingston KINGSTON 1GB DDR 400 کمترین قیمت: ۵۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۶,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 1GB -KVR DDR 400MHz DIMM Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۸,۰۰۰ فروشندگان
Kingston 1GB-KVR CL6 DDR2 800MHz DIMM 16 Chip کمترین قیمت: ۴۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۴,۰۰۰ فروشندگان

ADATA لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC اي ديتا

ADATA 16GB- XPG Dazzle - 2*8GB -2800MHZ-DDR4-CL17 کمترین قیمت: ۴,۴۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۴۹۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA XPG Z1 32GB DDR4 2400MHz CL16 Quad Channel کمترین قیمت: ۴,۳۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۳۹۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 32GB-GAMMIX D10 - DDR4 2800MHz CL17 Quad Channel کمترین قیمت: ۴,۳۴۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۳۴۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 32GB - Dazzle DZ1 DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 32GB- XPG Dazzle - 2*16GB -2400MHZ-DDR4-CL16 کمترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 16GB XPG GAMMIX D10 DDR4 2800MHz CL17-singel chanel کمترین قیمت: ۳,۱۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۴۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 16GB-XPG GAMMIX D10 DDR4 2666MHz CL16 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۱,۶۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۹۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 64GB-XPG SPECTRIX D40 -16*4-DDR4 2666MHz - کمترین قیمت: ۲,۴۸۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۸۲,۰۰۰ فروشندگان
ADATA XPG Dazzle DDR4 16GB (2x 8GB) 2800MHz CL17 Dual Channel کمترین قیمت: ۱,۵۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۹۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 8GB-SPECTRIX D41 RGB 8GB DDR4 3600MHz CL17 Single Channel کمترین قیمت: ۱,۵۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۹۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2400MHz CL16 Quad Channel کمترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel Desktop کمترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 8GB-XPG Z1 DDR4 2133MHz CL15 Single Channel کمترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 8GB - Premier DDR3L 1600MHz CL11 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۸۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۷۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA Premier 8GB DDR4 2400MHz U-DIMM Single channel کمترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 8GB-Premier DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM کمترین قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA Premier-PC3-12800-4GB-DDR3-1600MHz-U-DIMM کمترین قیمت: ۶۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۲۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4GB -ADU2666J4G19-B DDR4 2666MHz CL19 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA Premier 4GB DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM کمترین قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4GB- XPG Flame F1 DDR4 - 2666MHz CL16 Single Channel کمترین قیمت: ۵۱۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۱۸,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4GB-Premier DDR4-2400 MHZ-CL17-U-DIMM کمترین قیمت: ۴۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۴۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 4GB DDR4 2400 کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان

GEIL لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC ژیل

GEIL 16Gb - Super Luce RGB DDR4 2400Mhz CL17 Single Channel کمترین قیمت: ۲,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 16GB -EVO X AMD Edition -8×2-DDR4 2400MHZ کمترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 16GB-EVO SPEAR AMD Edition DDR4 - 2400Mhz CL17 Dual Channel کمترین قیمت: ۱,۷۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۷۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 16GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۱,۲۵۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۵۷,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 8GB - Evo X DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۹۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۳۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL EVO Forza DDR4 8GB 3200Mhz CL16 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۹۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۱۵,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 4GB-EVO X DDR4 RGB 2400Mhz CL16 Single Channel کمترین قیمت: ۸۸۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۸۹,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 8GB - Super Luce RGB lite DDR4 2400MHz CL16 Single Channel کمترین قیمت: ۸۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۸۵,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 8GB-Pristine DDR3 1600MHz CL11 Single Channel کمترین قیمت: ۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۳۵,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 8GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۶۴۷,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL Pristine 8GB DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۶۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 4GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ فروشندگان
GEIL Pristine 4GB DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۳۵,۰۰۰ فروشندگان
GEIL Pristine DDR4 4GB 2400 CL17 کمترین قیمت: ۳۰۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۱۵,۰۰۰ فروشندگان
GEIL 2GB - Pristine DDR3 1600MHz CL11 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان

Crucial لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC کروشیال

Crucial 16GB-Ballistix Elite DDR4 -8GBx2 3466Mhz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ فروشندگان
Crucial 8GB-CT8G4DFS824A DDR4 - 2400MHz CL17 کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸۵,۰۰۰ فروشندگان
Crucial 8GB DDR4- Ballistix Tactical Tracer RGB - 3000Mhz CL16 کمترین قیمت: ۷۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Crucial Ballistix Sport LT Red DDR4 8GB 2400Mhz CL16 Single Channel کمترین قیمت: ۶۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Crucial 8GB - DDR4 2400MHz Desktop RAM کمترین قیمت: ۶۳۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۳۷,۰۰۰ فروشندگان
Crucial 4GB - Ballistix Sport DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۷۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۷۲,۰۰۰ فروشندگان
Crucial 4GB -CL17 DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ فروشندگان

G.SKILL لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC جی اسکیل

G.SKILL 32GB -TridentZ RGB DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 32GB -TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴,۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 32GB-RipjawsV DDR4 - (16GB x 2) 3000MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۴,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 16GB (2x8GB)-TridentZ 3200MHz CL14 Dual Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 -3000MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۲,۶۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 16GB KIT(2x8GB) 3200 TRIDENTZ F4-3200C16D-16GTZB DDR4 کمترین قیمت: ۳,۰۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۰۴۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 16GB-RipjawsV DDR4 8GB x 2 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop Ram کمترین قیمت: ۲,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 16GB KIT(2x8GB) 2400 RIPJAWS F4-2400C15D DDR4 کمترین قیمت: ۲,۴۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۱۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 8GB-Aegis DDR4 3000MHz CL16 Single Channel Desktop Ram کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
G.SKILL 8GB-AEGIS DDR4 2400MHz CL15 Single Channel Ram کمترین قیمت: ۶۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۰۵,۰۰۰ فروشندگان

kingmax لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC کینگ مکث

kingmax 16GB-PC4-19200 - DDR4 2400MHz CL16 Single Channel کمترین قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
kingmax 8GB- Zeus DDR4-3000 کمترین قیمت: ۶۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۳۵,۰۰۰ فروشندگان
kingmax 4GB DDR4 2400Mhz کمترین قیمت: ۴۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۵,۰۰۰ فروشندگان
kingmax 4GB- PC4-19200 DDR4 2400MHz CL16 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
kingmax 4GB PC4-2400 DIMM Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۳۵,۰۰۰ فروشندگان
kingmax 4G - FLGF65F 1333MHz CL09 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۳۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۶۵,۰۰۰ فروشندگان

TEAM لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC تیم

TEAM 32GB-T-Force Night Hawk LED -DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۳,۶۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
TEAM 32GB - T-Force Night Hawk RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
TEAM 32GB - T-Force Night Hawk RGB DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۳,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۹۰,۰۰۰ فروشندگان
TEAM 16GB -Group T-Force TUF Delta RGB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
TEAM 16GB - T-FORCE NIGHT HAWK RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۲,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
TEAM 4GB-T-Force VULCAN - DDR4 2400MHz CL14 کمترین قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ فروشندگان
TEAM 4GB - Group Elite DDR3 1600MHz CL11 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ فروشندگان

Apacer لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC اپيسر

Apacer 4GB - Panther DDR4 2400MHz CL16 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۷۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 4GB - DDR4 2400MHz Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۴۳۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Apacer UNB PC3-12800 CL11 4GB DDR3 1600MHz U-DIMM-RAM کمترین قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 2GB - UNB DDR2 800MHz CL6 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ فروشندگان

zeppelin لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC

zeppelin 4GB-DDR4-2400MHZ-CL16-Singel Chanel کمترین قیمت: ۹۱۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۱۷,۰۰۰ فروشندگان
zeppelin DDR2 2GB 800 کمترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ فروشندگان

Corsair لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC

Corsair 32GB-Vengeance LPX DDR4 - 2400MHz CL16 Dual Channel کمترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان

HP لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC اچ پي

Hynix لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC هاینیکس

Hynix 4GB - 2800 1600MHz Desktop DDR3 RAM کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ فروشندگان

PATRIOT لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC

PATRIOT 4GB - PSD4 DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ فروشندگان

Samsung لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC سامسونگ

Samsung 4GB - 12800 1600MHz Desktop DDR3 RAM کمترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان

SK hynix لیست قیمت رم کامپیوتر - RAM PC اسکای هاینیکس

SK hynix 4G - 12800 DDR3 1600MHz CL11 Single Channel Desktop RAM کمترین قیمت: ۲۷۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷۴,۰۰۰ فروشندگان