نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Ariete گرم کن سریع مدل 0799 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
Barico دستگاه همه کاره مدل Mini Kitchen Center ۲۱۶,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
Bermuda مدل 71126 ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰
Bermuda مدل 71124 ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
BOSCH غذاساز MCM - 4200 ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH MCM3200W ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH MCM3501M4 ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۲,۱۴۹,۰۰۰
BOSCH MCM3601M4 ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH MCM640604 ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH MCM68885 ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۰,۰۰۰
BOSCH MCM64060 ۳,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰
BOSCH غذاساز مدل MCM3201B ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۷۴۹,۰۰۰
BOSCH غذاساز مدل Styline MCM4100 ۲,۰۴۹,۰۰۰ ۲,۰۴۹,۰۰۰
Braun مدل FP3010 ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Braun مدل K600 ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۹۳۰,۰۰۰
Braun مدل FP3020 ۰ ۰
Braun FX3030 ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Delmonti غذاساز 12 کاره مدل DL 395 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
fakir mix self 1000 ۶۹۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Feller غذاساز مدل FPB 29 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Feller غذاساز مدل FPB 100 ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
Feller مدل FPB 75 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Gosonic آبمیوه گیری غذاساز مدل Gfp 730 ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Hunce HFP-247866 ۲,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۱۷۷,۰۰۰
KARACA کوک پلاس مدل midimix 5501 ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
KENWOOD FPM270 ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰
KENWOOD FP120 ۱,۲۴۹,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
KENWOOD KM010 ۴,۵۱۱,۰۰۰ ۴,۵۱۱,۰۰۰
KENWOOD غذا ساز مدل FDM780BA ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰
Moulinex مدل FP826H10 ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
Moulinex مدل FP822110 ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Moulinex غذاساز مولینکس مدل FP828H10 ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
Moulinex FP7331 ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Moulinex مدل FP824H ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
Moulinex FP826H ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Moulinex FP7367RT ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Moulinex FP520G ۱,۶۱۷,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۰۰۰
Moulinex مستر شف مدل FP211 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Moulinex FP741 ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Moulinex مسترشف مدل FP903 ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰
Moulinex FP654 ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
Moulinex FP513 ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
Moulinex اوداسیو مدل FP737 ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
Moulinex FP524 ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
Moulinex FP7361 - 29 کاره ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۱۸۰,۰۰۰
Panasonic MK-F800 ۳,۷۲۹,۰۰۰ ۳,۷۲۹,۰۰۰
Panasonic MK-F500 ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۳۲۰,۰۰۰
PARS KHAZAR غذاساز کوپ مدل FP400L ۲۴۸,۴۰۰ ۲۴۸,۴۰۰
PHILIPS HR7775 - سی کاره ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
PHILIPS HR7778 ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۳۰,۰۰۰
PHILIPS HR7776 ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۵۷,۰۰۰
PHILIPS HR7761 ۴۷,۰۰۰ ۱,۸۴۱,۰۰۰
PHILIPS HR7769 ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
PHILIPS HR7628 ۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Profi Cook مدل PC KM 1063 ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Rancard غذاساز مدل RAN-111 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
SAYA CFP-110 ۸۷۴,۴۰۰ ۸۷۴,۴۰۰
Sencor STM 40WH ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰