نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
brother FAX-2950 Laser Fax ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰
Canon L150 ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Canon FAX-L170 ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Canon i-SENSYS MF217w ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
Panasonic KX-FT981CX ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
Panasonic KX-FL612 ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰
Panasonic KX-FP701FX ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Panasonic KX-TF987 ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۰۰۰
Panasonic KX-FP711 Plain Paper Fax ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Panasonic KX-FM388 ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
Panasonic KX-FP215 ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰
Panasonic FP-701CX FAX ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
Panasonic FP711CX-W FAX ۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
Panasonic فکس حرارتی مدل KX-FT987CX ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Panasonic KX-FL612CX - فکس لیزری ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰