نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
brother FAX-2950 Laser Fax ۵,۲۹۵,۰۰۰ ۵,۲۹۵,۰۰۰
Canon i-SENSYS MF217w ۴,۰۷۵,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰
Panasonic KX-FP711 Plain Paper Fax ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Panasonic KX-FM388 ۴۵۲,۰۲۵ ۴۵۲,۰۲۵
Panasonic KX-FT981CX ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
Panasonic KX-FL612 ۳,۵۴۰,۰۰۰ ۳,۹۴۰,۰۰۰
Panasonic KX-FP701FX ۱,۴۸۵,۷۵۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Panasonic KX-TF987 ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
Panasonic KX-FP215 ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰
Panasonic FP-701CX FAX ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Panasonic FP711CX-W FAX ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
Panasonic فکس حرارتی مدل KX-FT987CX ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
Panasonic KX-FL612CX - فکس لیزری ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰