برندها

ORICO لیست قیمت كابل شبکه اوریکو

ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 30M کمترین قیمت: ۱,۰۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۷۵,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 15M کمترین قیمت: ۵۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵۹,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 20M کمترین قیمت: ۴۹۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۶,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 8M کمترین قیمت: ۳۴۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۴۳,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 5M کمترین قیمت: ۲۵۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵۱,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 10M کمترین قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C6 CAT6 Gigabit Ethernet Cable 30M کمترین قیمت: ۲۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۹,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C6B CAT6 Flat Gigabit Ethernet Cable 10M کمترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 3M کمترین قیمت: ۱۹۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۴,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C6 CAT6 Gigabit Ethernet Cable 10M کمترین قیمت: ۱۷۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷۶,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C6B CAT6 Flat Gigabit Ethernet Cable 8M کمترین قیمت: ۱۷۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷۶,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 2M کمترین قیمت: ۱۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵۵,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-MTC6 1.2M CAT6 Ethernet Extended Cable کمترین قیمت: ۱۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴۳,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C7 CAT7 10000Mbps Ethernet Cable 1M کمترین قیمت: ۱۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳۹,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C6 CAT6 Gigabit Ethernet Cable 5M کمترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
ORICO PUG-C6B CAT6 Flat Gigabit Ethernet Cable 5M کمترین قیمت: ۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۸,۰۰۰ فروشندگان

NEXANS لیست قیمت كابل شبکه نگزنس

NEXANS Cat6 SFTP تست فلوک LSZH حلقه 500 متر کمترین قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS Cat6 SFTP بدون تست حلقه 500 متر کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS Cat6 UTP تست فلوک LSZH حلقه 305 متر کمترین قیمت: ۲,۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS متري LSZH روكش Cat6 UTP كابل شبكه 4 زوجي-N100.607 کمترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS Cat 6 SFTP 305M Network Cable کمترین قیمت: ۶۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS کابل شبکه Cat6 UTP آلومینیوم حلقه 305 کمترین قیمت: ۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS Cat6 UTP بدون تست حلقه 305 متر کمترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ فروشندگان
NEXANS N101.214EO-LSZH با روكش Cat6 UTP كابل شبكه ارتباطي دو متري کمترین قیمت: ۳۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان

D-Link لیست قیمت كابل شبکه دي لينك

D-Link NCB-C6FOBLR-305 کمترین قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link کابل مسی حلقه ای NCB-C6UGRYR-305-LS - Cat6 کمترین قیمت: ۲,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link NCB-5EFOBLR-305 کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
D-Link کابل مسی NCB-C6UGRYR1-3 - Cat6 کمترین قیمت: ۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link کابل مسی NCB-C6UGRYR1-2 - Cat6 کمترین قیمت: ۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link NCB-5EUGRYR-305 Cat5E Solid 305M UTP Cable Rolls کمترین قیمت: ۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۰۰۰ فروشندگان
D-Link کابل مسی حلقه ای NCB-C6UGRYR-305 - Cat6 کمترین قیمت: ۹,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۵۰۰ فروشندگان

BELDEN لیست قیمت كابل شبکه بلدن

BELDEN CAT6 20 M کمترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ فروشندگان
BELDEN CAT6 UTP Network Patch Cable 10m کمترین قیمت: ۲۵,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۴۳,۰۰۰ فروشندگان

Non -Brand لیست قیمت كابل شبکه

Non -Brand پنج متری cat 6 کمترین قیمت: ۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand for Apple iPad USB to 30-Pin Cable کمترین قیمت: ۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۰۰۰ فروشندگان

Knet لیست قیمت كابل شبکه کی نت

Knet کابل پچ کورد 0.5 متری CAT6 SFTP کمترین قیمت: ۱۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۰۰۰ فروشندگان
Knet کابل شبکه K-N2001 CAT6 SFTP Outdoor Network Cable 305M کمترین قیمت: ۵,۴۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۰۰ فروشندگان

Bilkyns لیست قیمت كابل شبکه بیل کینز

LEGRAND لیست قیمت كابل شبکه لگراند

LEGRAND پچ کورد 5 متری Cat 6 UTP کمترین قیمت: ۱۰,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۵۰۰ فروشندگان

P-net لیست قیمت كابل شبکه پی نت

P-net Cat6 SFTP 2m Network Cable کمترین قیمت: ۳۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹,۰۰۰ فروشندگان

Tenda لیست قیمت كابل شبکه

Tenda کابل شبکه CAT5e مدل 568B طول 10 متر کمترین قیمت: ۳۹,۶۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹,۶۰۰ فروشندگان