برندها

Non -Brand لیست قیمت كارتهای ويدئويی

Non -Brand کارت کپچر اکسترنال فرانت-Faranet مدل FN-U2C122 کمترین قیمت: ۴۶۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۳,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کارت کپچر USB ایزی کپ-Easy Cap مدل 4CH کمترین قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ فروشندگان
Non -Brand کارت کپچر ایزی کپ-Easy Cap مدل USB2.0 کمترین قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ فروشندگان

EZCAP لیست قیمت كارتهای ويدئويی ای زد کپ

EZCAP 172 USB 2.0 Audio Video Captur کمترین قیمت: ۴۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۷۹,۰۰۰ فروشندگان
EZCAP 116 USB 2.0 Video Grabber کمترین قیمت: ۴۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۴۵,۰۰۰ فروشندگان

Hexa لیست قیمت كارتهای ويدئويی هگزا

Hexa کارت کپچر تحت شبکه مدل 9904A کمترین قیمت: ۱۶۹,۹۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶۹,۹۰۰ فروشندگان

PixelView لیست قیمت كارتهای ويدئويی پيكسل ويو

PixelView PlayTV 415 USB کمترین قیمت: ۱,۴۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۵۵,۰۰۰ فروشندگان