برندها

SanDisk لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card سنديسك

SanDisk 64GB-Extreme Pro CompactFlash 1067X 160MBps کمترین قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 256GB - Extreme Pro Class 10 UHS-I U3 633X 95MBps SDXC کمترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 256GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class 10 95MBps SDXC کمترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 64GB - Extreme CompactFlash 800X 120MBps کمترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-Extreme Pro CompactFlash 1067X 160MBps کمترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk کارت حافظه SD 256GB مدل Extreme 150MB/s کمترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk SDXC-128GB-Extreme Pro V30 کلاس10استاندارد UHS-I U3 سرعت 170mbps کمترین قیمت: ۸۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB Micro SD 100MB Extreem Pro 4K U3 کمترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-Extreme CompactFlash 800X 120MBps کمترین قیمت: ۷۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB-Extreme V30 UHS-I U3 Class 10 600X 90MBps SDXC کمترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۱۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class A1 microSDXC Card کمترین قیمت: ۴۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۱۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB - Extreme PRO IPM UHS-I U3 Class A2 170MBps microSDXC کمترین قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB-Ultra UHS-I U1 Class 10 And A1 100MBps 667X microSDXC کمترین قیمت: ۳۳۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk Ultra 64GB UHS-I/Class 10 Micro SDXC Memory کمترین قیمت: ۸۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk کارت حافظه SD 128GB مدل Extreme 150MB/s کمترین قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 200GB - ULTRA A1 کمترین قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 200GB-Ultra UHS-I U1 Class10&A1 100MBps 667X microSDXC + Adapter کمترین قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 16GB - Ultra CompactFlash 333X 50MBps CF کمترین قیمت: ۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۵,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 64GB - Extreme V30 UHS-I U3 Class 10 600X 90MBps SDXC کمترین قیمت: ۲۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk microSDHC-64GB-Extreme PRO A2کلاس10استانداردUHS-Iسرعت170MBps کمترین قیمت: ۳۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk SDXC-64GB-Extreme Pro V30کلاس10استاندارد UHS-I U3 سرعت 170mbps کمترین قیمت: ۴۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk SDXC - 64GB - Extreme Pro V30کلاس10استانداردUHS-I U3سرعت 170MBps کمترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128 GB Extreme CompactFlash - SDCFXS-128G-A46 کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-Ultra A1 UHS-I Class 10 98MBps microSDHC Card With Adapter کمترین قیمت: ۸۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB - Extreme Pro V30 Class 10 UHS-I U3 95MBps 633X SDHC کمترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class 10 633X 95MBps SDHC کمترین قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB - UHS-I Class 10 microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۳۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۴۵,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 128GB-Ultra A1 UHS-I Class 10 microSDXC Card With Adapter کمترین قیمت: ۳۳۷,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۷,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk Ultra UHS-I U1 Class 10 533X 80MBps SDXC - 128GB کمترین قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk کارت حافظه SD 64GB مدل Extreme 150MB/s کمترین قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 A1 100MBps 667X microSDHC کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 64GB- ULTRA® microSDXC UHS-I CARD-CLASS 10 کمترین قیمت: ۲۳۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۵,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 64GB - Ultra UHS-I Class 10 80MBps microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۲۰۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 16GB-Ultra A1 UHS-I U1 Class 10 microSDHC Card With Adapter کمترین قیمت: ۵۹,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲۶,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB - Extreme UHS-I U3 Class 10 600X 90MBps SDHC کمترین قیمت: ۱۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۸,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-EXTREME PRO-SDHC UHS-I -Class 10-U3-V30 کمترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB -Ultra Micro SDHC UHS-I with Adapter-SDSQUAR-032G-GN6M کمترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB Ultra SDSQUNS-032G-GN3MN -80MB/s UHS-I Class 10 microSDHC کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB-Ultra UHS-I U1 Class 10 80MBps 533X microSDHC With Adapter کمترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 32GB Extreme PRO UHS-II SDHC کمترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk SDHC Extreme 533X - 16GB کمترین قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk Ultra UHS-I U1 Class 10 533X 80MBps SDHC - 32GB کمترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk Ultra UHS-I U1 Class 10 48MBps 320X microSDHC + Adapter - 16GB کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 16GB - Ultra UHS-I U1 Class 10 80MBps microSDHC With Adapter کمترین قیمت: ۷۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk microSDHC - 16GB - Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 کمترین قیمت: ۸۰,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۸۰,۵۰۰ فروشندگان
SanDisk 16GB - Ultra UHS-I Class 10 48MBps SDHC Card کمترین قیمت: ۵۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸,۰۰۰ فروشندگان
SanDisk 8GB - Ultimate 70MBps microSDHC کمترین قیمت: ۶۸,۹۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸,۹۰۰ فروشندگان
SanDisk 16GB- ULTRA SDHC UHS-I -CLASS 10 کمترین قیمت: ۵۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۸,۰۰۰ فروشندگان

SILICON POWER لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card

SILICON POWER Color Elite UHS-I U1 75MBps microSDXC With Adapter - 128GB کمترین قیمت: ۵۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۹,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 32GB-Color Superior Pro UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC کمترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 128GB - Elite microSDXC U1 Class 10 with Adapter کمترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDXC - 64GB کمترین قیمت: ۱۸۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 32GB - Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC کمترین قیمت: ۱۲۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 32GB -Color ELITE microSDHC UHS-1 Class 10 + Adapter کمترین قیمت: ۷۷,۹۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۱,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER 32GB - microSDHC Class 10 کمترین قیمت: ۱۰۵,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۵,۵۰۰ فروشندگان
SILICON POWER ELITE SDHC UHS-1 - 32GB کمترین قیمت: ۹۹,۹۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER Elite UHS-I U1 Class 10 85MBps SDHC - 16GB کمترین قیمت: ۸۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۸,۰۰۰ فروشندگان
SILICON POWER ELITE microSDHC UHS-1 - 16GB کمترین قیمت: ۵۵,۹۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲,۰۰۰ فروشندگان

Samsung لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card سامسونگ

Samsung EVO Plus 64GB MicroSDXC with SD Adapter-MB-MC64GA/EU کمترین قیمت: ۲۰۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۷۲,۰۰۰ فروشندگان
Samsung 64GB-Evo Plus UHS-I U3 Class 10 microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۲۶۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۶۸,۰۰۰ فروشندگان
Samsung 64GB - Evo UHS-I U3 Class 10 100MBps microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۲۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲۹,۰۰۰ فروشندگان
Samsung 32GB- MicroSDXC PRO+ PLUS Memory Card with Adapter-MB-MD32DA/AM کمترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ فروشندگان
Samsung 32GB-MicroSDHC EVO Plus کمترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان

Vicco man لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card ویکومن

Vicco man 128GB - microSDHC Final 600x Class 10 UHS-I U3 90MBps+Adapter کمترین قیمت: ۳۱۲,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۳۱۲,۵۰۰ فروشندگان
Vicco man 64GB-microSDXC Final 600X Class 10 UHS-I U3 90MBps+Adapter SD کمترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ فروشندگان
Vicco man 16GB-Micro SD 80MB Exta کمترین قیمت: ۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Vicco man 32GB - microSDHC Extre 533X Class 10 UHS-I U1 80MBps+Adapter SD کمترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ فروشندگان
Vicco man 32GB - microSDHC Extre 533X Class 10 UHS-I U1 80MBps کمترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵,۰۰۰ فروشندگان
Vicco man 32GB - Extre 600X UHS-I U3 Class 10 90MBps microSDHC + Adapter کمترین قیمت: ۸۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۳,۰۰۰ فروشندگان

ADATA لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card اي ديتا

ADATA 256GB-Premier ONE V90 UHS-II U3 Class 10 275MBps- microSDXC کمترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۷۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 64GB-Premier ONE V90 UHS-II U3 Class 10 275MBps -microSDXC کمترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 64GB-Premier UHS-I A1 V10 100MBps microSD کمترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 32GB-Premier UHS-I A1 V10 100MBps microSD کمترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ فروشندگان
ADATA 16GB- Premier UHS-I A1 V10 100MBps microSD کمترین قیمت: ۵۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲,۰۰۰ فروشندگان

Lexar لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card لکسار

Lexar 128GB-High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDXC کمترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Lexar High-Performance UHS-I U1 Class 10 microSDXC With Adapter - 64GB کمترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Lexar 64GB - Premium UHS-I U1 Class 10 300X 45MBps SDXC کمترین قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Lexar 32GB-High-Performance UHS-I U1 Class10 95MBps 633X microSDHC کمترین قیمت: ۹۶,۹۰۰ بیشترین قیمت: ۹۶,۹۰۰ فروشندگان
Lexar 16GB-High-Performance UHS-I U1 Class 10 95MBps 633X microSDHC کمترین قیمت: ۷۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۳,۰۰۰ فروشندگان

Transcend لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card ترنسند

Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps SDXC - 64GB کمترین قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Transcend SDHC 2GB- Class 10 card کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Transcend SDHC 4GB- Class 10 Card کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Transcend SDHC 8GB- Class 10 card کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Transcend 8 GB MicroSDHC Class 10 UHS-1 Memory Card with Adapter کمترین قیمت: ۸۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۹,۰۰۰ فروشندگان

EMTEC لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card امتک

EMTEC Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 128GB کمترین قیمت: ۳۴۹,۹۸۰ بیشترین قیمت: ۳۴۹,۹۸۰ فروشندگان
EMTEC Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC - 64GB کمترین قیمت: ۱۹۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۳,۰۰۰ فروشندگان
EMTEC 64GB-Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۱۹۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۳,۰۰۰ فروشندگان
EMTEC Kodak UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDHC - 16GB کمترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ فروشندگان

Galexbit لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card گلکسبیت

Galexbit microSDHC مدل Turbo+ Class 10 UHS-I 80MBps 16GB + Adapter کمترین قیمت: ۲۹۴,۳۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹۴,۳۰۰ فروشندگان
Galexbit 32GB - microSDHC 333X Class 10 UHS-I 50MBps+Adapter SD کمترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Galexbit microSDHC مدل 333X Class 10 UHS-I 50MBps 16GB + Adapter کمترین قیمت: ۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Galexbit 8GB - microSDHC 333X Class 10 UHS-I 50MBps+Adapter SD کمترین قیمت: ۷۰,۳۰۰ بیشترین قیمت: ۷۰,۳۰۰ فروشندگان

Kodak لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card كداك

Kodak - 64GB- Micro SDHC UHS-l U1 85MB/s Class 10 کمترین قیمت: ۱۸۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۱,۰۰۰ فروشندگان
Kodak 32GB - microSDHC UHS-I U1 Class 10 85MBps+Adapter کمترین قیمت: ۱۱۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۲,۰۰۰ فروشندگان
Kodak 32GB-SDHC UHS-l U1 85MB/s Class 10 کمترین قیمت: ۱۰۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۸,۰۰۰ فروشندگان
Kodak 16GB-micro-SDHC U1-Class 10 کمترین قیمت: ۶۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۴,۰۰۰ فروشندگان

Apacer لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card اپيسر

Apacer 128GB-UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Apacer UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDXC With Adapter - 64GB کمترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Apacer 32GB -UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter کمترین قیمت: ۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ فروشندگان

Kingstar لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card کینگ استار

Kingstar UHS-I U1 Class 10 85MBps microSDHC With Adapter 64GB کمترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Kingstar 16GB-Bulk MicroSD 85MB/s Class 10 U1 Memory Card کمترین قیمت: ۶۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۲,۰۰۰ فروشندگان

TOSHIBA لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card توشيبا

TOSHIBA 32GB -M203 UHS-I Class 10 100MBps microSDHC کمترین قیمت: ۱۰۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۶,۰۰۰ فروشندگان
TOSHIBA MICRO SD 16GB کمترین قیمت: ۷۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲,۰۰۰ فروشندگان
TOSHIBA 16گیگابایت مدل M203 کمترین قیمت: ۶۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸,۰۰۰ فروشندگان

GemST لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card جم اس تی

GemST 64GB-Extra 533x UHS-I Class 10 80MBps microSDXC کمترین قیمت: ۲۰۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰۳,۰۰۰ فروشندگان
GemST 32GB- Extra 533x UHS-I Class 10 80MBps microSDXC کمترین قیمت: ۵۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۶,۰۰۰ فروشندگان

Non -Brand لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card

Non -Brand 16GB - مموری میکرو HP microSD Class10 U1 کمترین قیمت: ۶۲,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۶۲,۵۰۰ فروشندگان
Non -Brand کارت حافظه microSDHC مدل u کلاس 10 8GB- کمترین قیمت: ۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵,۰۰۰ فروشندگان

REMAX لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card

REMAX کلاس 10 -32GB-memory micro SD کمترین قیمت: ۶۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۶,۰۰۰ فروشندگان
REMAX 16GB- Class10 48MBps microSDHC کمترین قیمت: ۶۵,۸۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵,۸۰۰ فروشندگان

TEAM لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card تیم

TEAM 128GB - UHS-I U1 Class 10 400X microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
TEAM کارت حافظه Micro SD/HC سرعت 32GB-Class10 کمترین قیمت: ۸۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۲,۰۰۰ فروشندگان

x-Energy لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card ایکس انرژی

x-Energy 128GB- IPM U3 Class 10 80MBps microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ فروشندگان
x-Energy 64GB- IPM U3 Class 10 80MBps microSDXC With Adapter کمترین قیمت: ۱۴۹,۴۷۰ بیشترین قیمت: ۱۴۹,۴۷۰ فروشندگان

kingmax لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card کینگ مکث

kingmax Class 10 SDHC- 16GB کمترین قیمت: ۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۹,۰۰۰ فروشندگان

Kingston لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card كينگستون

Kingston 64GB -Canvas Select -Micro SDXC کمترین قیمت: ۱۰۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۳,۰۰۰ فروشندگان

SONY لیست قیمت كارت حافظه / Memory Card سونی

SONY کارت حافظه 32GB-SD 95MB/s کمترین قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان