برندها

Asus لیست قیمت كارت گرافيك - VGA ايسوس

Asus COD-BO4-ROG-STRIX-RTX2080TI-11GB DDR6 کمترین قیمت: ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING -8GB -DDR6 کمترین قیمت: ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TURBO-RTX2080-8G-8GB-DDR6 کمترین قیمت: ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING Graphics Card کمترین قیمت: ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۲۱۵,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RTX2080-O8G - 8GB-DDR6 کمترین قیمت: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RTX2080-8G -8GB -DDR6 کمترین قیمت: ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus 8G-GDDR6-ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING کمترین قیمت: ۱۲,۹۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RTX2070-A8G - 8GB-DDR6 کمترین قیمت: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING -8GB-DDR 6 کمترین قیمت: ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus RX5700-8G Graphics Card کمترین قیمت: ۱۰,۲۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۲۶۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING-DDR6 کمترین قیمت: ۸,۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING -DDR6 کمترین قیمت: ۹,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RTX2060-O6G-EVO-DDR6 کمترین قیمت: ۸,۴۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING - 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING-6GB DDR6 کمترین قیمت: ۷,۰۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۴۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TUF-RTX2060-O6G-GAMING-DDR6 کمترین قیمت: ۷,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-GTX1660S-O6G-EVO- 6GB- GDDR6 کمترین قیمت: ۶,۹۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۹۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING GDDR6-6GB DDR6 کمترین قیمت: ۵,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۹۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-GTX1660TI-O6G- 6GB DDR6 کمترین قیمت: ۴,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۵۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING - 4GB DDR5 کمترین قیمت: ۵,۹۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۹۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک مدل PH GTX1660-O6G Phoenix-6GB-DDR5 کمترین قیمت: ۵,۶۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۶۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING GDDR6-6GB - DDR6 کمترین قیمت: ۴,۷۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-GTX1060-O6G -6GB DDR5 کمترین قیمت: ۴,۶۲۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۶۲۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-GTX1650-O4G-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۳,۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۶۰۵,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۳,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۳۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۴,۰۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING-4GB-GDDR6 کمترین قیمت: ۴,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING-OC edition 4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GTX1650-O4G-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۳,۱۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۴۳۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING-4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۳,۴۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۴۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING کمترین قیمت: ۲,۸۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-4G-GAMING-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۳,۳۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۳۷۵,۰۰۰ فروشندگان
Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G کمترین قیمت: ۳,۰۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus CERBERUS-GTX1050TI-A4G-4GB DDR5 کمترین قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus Radeon RX 550-4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GTX1050TI-4G-Phoenix GeForce® GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus H110M-C2/CSM کمترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050-O2G-GAMING کمترین قیمت: ۲,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PRIME Z270-P کمترین قیمت: ۱,۵۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GT1030-O2G-2GB DDR5 کمترین قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT1030-SL-2G-BRK-2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱,۷۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT730-2GD5-BRK Graphics Card کمترین قیمت: ۱,۱۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۱۸,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT730-SL-2GD5-BRK-2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱,۴۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۶۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT730-SL-2GD3-BRK-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT730-2GD3-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۱,۳۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک مدل -2GB-DDR3-710-2G-SL-D3 کمترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710-SL-2GD5 -2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۸۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۳۵,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710-1G-SL -1GB DDR3 کمترین قیمت: ۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710 SL 1G D3 -DDR3 کمترین قیمت: ۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۳۸,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک مدل GT-710-1G-1GB-DDR3 کمترین قیمت: ۷۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۷۸,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710-SL-1GD5-1GB-DDR5 کمترین قیمت: ۶۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۴۸,۰۰۰ فروشندگان

Gigabyte لیست قیمت كارت گرافيك - VGA گيگابايت

Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G-11GB-DDR6 کمترین قیمت: ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming 8G -GV-N1070G1 GAMING-8GD کمترین قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G-6GB-DDR5 کمترین قیمت: ۷,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G GDDR5 کمترین قیمت: ۷,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte Z370 HD3 کمترین قیمت: ۱,۸۱۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte کارت گرافیک مدل GEFORCE GTX 1650-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۴,۴۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۴۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GeForce GTX 1650 GAMING OC 4G-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۴,۴۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۴۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GA-H110M-S2PV کمترین قیمت: ۱,۱۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GV-N710D5-2GL-2G DDR5 کمترین قیمت: ۸۰۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GEFORCE GT710- 1GB- GDDR5 کمترین قیمت: ۹۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۲۰,۰۰۰ فروشندگان

MSI لیست قیمت كارت گرافيك - VGA ام اس آي

MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB GDDR6 کمترین قیمت: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI Geforce Gtx 1650 Gaming X Graphics Card - 4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G -4GB DDR5 کمترین قیمت: ۳,۱۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۵۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI GEFORCE GT 1030 AERO ITX 2G OC-2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۱۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI N730-2GD3-2GB-DDR3-GT 730 کمترین قیمت: ۱,۱۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI GT 710 2GD3H LP-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۹۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۲۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI GT 710 1GD3H LP-1GB-DDR3 کمترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ فروشندگان

BIOSTAR لیست قیمت كارت گرافيك - VGA بایواستار

BIOSTAR GeForce GT740-4GB DDR3- 128bit VN7403TH41 LP کمترین قیمت: ۱,۲۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۹۵,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR VA5505RF21 RX550 2G GDDR5 کمترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT740-2GB -DDR5 کمترین قیمت: ۱,۳۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۴۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT730M 64bit Graphics Card - GDDR5 کمترین قیمت: ۱,۲۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۴۵,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT740 2GB GDDR5 128bit کمترین قیمت: ۱,۱۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT610-2GB DDR3-VN6103THX6 ATX کمترین قیمت: ۵۸۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۲,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT 730-2G-D3 2GB DDR3 کمترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT730 2GB GDDR5 128bit کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT730-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۸۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۰۹,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT710 2GB DDR3 64bit LP کمترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce 210- G210 - 1GB DDR3 کمترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۳,۰۰۰ فروشندگان

ZOTAC لیست قیمت كارت گرافيك - VGA زوتاک

ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 کمترین قیمت: ۱,۶۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۲۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GT 730 4GB Zone Edition ZT-71115-20L کمترین قیمت: ۱,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC کارت گرافیک مدل GT 730 2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۱,۰۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GeForce GT 730 ZT-71103-10L 2GB DDR3 128-Bit کمترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GT 710 2GB DDR5 ZONE Edition کمترین قیمت: ۸۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۶۹,۰۰۰ فروشندگان

PNY لیست قیمت كارت گرافيك - VGA

PNY NVIDIA Quadro P5000-16GB-DDR5 -VCQP5000-PB کمترین قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY Quadro P5000 -4GB- DDR5 کمترین قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY کارت گرافیک مدل NVIDIA Quadro RTX 5000-16GB-DDR6 کمترین قیمت: ۳۷,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY NVIDIA Quadro FX 1800--VCQFX1800-PCIE-PB کمترین قیمت: ۳۷,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY NVIDIA Quadro K5000 -4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۳۷,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷,۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Graphics Card کمترین قیمت: ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY NVIDIA Quadro P4000-8GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY NVIDIA Quadro P1000-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان

SAPPHIRE لیست قیمت كارت گرافيك - VGA سافایر

SAPPHIRE 5 عدد کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 580 8GD5 کمترین قیمت: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 580 8 GB DDR5 کمترین قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GD5 کمترین قیمت: ۳,۰۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۰۴۰,۰۰۰ فروشندگان

Turbo Chip لیست قیمت كارت گرافيك - VGA توربو چیپ

Turbo Chip GT 740 2GD5 128Bit Graphics Card کمترین قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۷۹,۰۰۰ فروشندگان
Turbo Chip GT730- CUDA96- 2GB- GDDR3 کمترین قیمت: ۹۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Turbo Chip کارت گرافیک مدل RADEON HD 6450-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان

sparkle لیست قیمت كارت گرافيك - VGA اسپارکل

sparkle کارت گرافیک مدل Geforce GT 630 کمترین قیمت: ۵۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۷۹,۰۰۰ فروشندگان
sparkle کارت گرافیک مدل Geforce GT 630 کمترین قیمت: ۵۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۷۹,۰۰۰ فروشندگان

ADATA لیست قیمت كارت گرافيك - VGA اي ديتا

ADATA 4GB-Premier DDR4 - 2666MHz CL17 U-DIMM کمترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ فروشندگان

axtrom لیست قیمت كارت گرافيك - VGA اکستروم

axtrom Radeon HD6450 1GB DDR3 کمترین قیمت: ۵۷۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۷۵,۰۰۰ فروشندگان

inno3D لیست قیمت كارت گرافيك - VGA اینو تری دی

Non -Brand لیست قیمت كارت گرافيك - VGA

Non -Brand کارت گرافیک ای فاکس-Afox مدل gt210 1Gb GDDR3 کمترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان

nVIDIA لیست قیمت كارت گرافيك - VGA ان وی دی یا

nVIDIA NVIDIA Quadro P4000-8GB DDR5 کمترین قیمت: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان

PALIT لیست قیمت كارت گرافيك - VGA پلیت

PALIT GeForce GT710 1GB DDR3 کمترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان

QUADRON لیست قیمت كارت گرافيك - VGA کوآدرون

XFX لیست قیمت كارت گرافيك - VGA ايكس اف ايكس

XFX RX 580-8GB-DDR5- RX-580P8DFD6-3X Edition 8GB کمترین قیمت: ۲,۹۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۵۵,۰۰۰ فروشندگان