برندها

Asus لیست قیمت كارت گرافيك - VGA ايسوس

Asus COD-BO4-ROG-STRIX-RTX2080TI-11GB DDR6 کمترین قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TURBO RTX 2080 8GB DDR6 VR Ready -RTX2080-8GB کمترین قیمت: ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING Graphics Card کمترین قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus 8G-GDDR6-ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING کمترین قیمت: ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TURBO-RTX2070-8G کمترین قیمت: ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING Graphics Card کمترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RTX2060-A6G-EVO-DDR6 کمترین قیمت: ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING-DDR6 کمترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک 8 گیگابایت مدل ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING-GDDR6 کمترین قیمت: ۱۶,۹۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۹۷۸,۰۰۰ فروشندگان
Asus RX5700-8G Graphics Card کمترین قیمت: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING-DDR6 کمترین قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING کمترین قیمت: ۱۵,۰۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING -DDR6 کمترین قیمت: ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TUF-RTX2060-O6G-GAMING-DDR6 کمترین قیمت: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING-6GB DDR6 کمترین قیمت: ۸,۲۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RTX2060-O6G-EVO-DDR6 کمترین قیمت: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GTX1660TI-O6G-6GB - DDR6 کمترین قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک 6 گیگابایت مدل ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING-GDDR6 کمترین قیمت: ۱۳,۱۰۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۱۰۴,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک 6 گیگابایت مدل TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-GAMING-GDDR6 کمترین قیمت: ۱۲,۳۵۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۳۵۸,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING - 4GB DDR5 کمترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING GDDR6-6GB - DDR6 کمترین قیمت: ۸,۵۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING GDDR6-6GB DDR6 کمترین قیمت: ۹,۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک 8 گیگابایت مدل ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING-GDDR6 کمترین قیمت: ۸,۷۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۷۷۸,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک مدل PH GTX1660-O6G Phoenix-6GB-DDR5 کمترین قیمت: ۸,۷۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۷۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-RX580-8G-GAMING - 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۵,۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PRIME Z270-P کمترین قیمت: ۲,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus EX-RX570-O4G - 4GB DDR5 کمترین قیمت: ۵,۹۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۹۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۵,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۹۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-RX580-8G - 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus DUAL-GTX1650-O4G-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۴,۶۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING-4GB-GDDR6 کمترین قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۵,۵۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۵۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING کمترین قیمت: ۴,۷۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۱۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING-OC edition 4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۵,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G کمترین قیمت: ۵,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING-4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۵,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus CERBERUS-GTX1050TI-A4G-4GB DDR5 کمترین قیمت: ۴,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۹۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GTX1050TI-4G-Phoenix GeForce® GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 کمترین قیمت: ۴,۳۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۸۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GTX1650-O4G-4GB-DDR5 کمترین قیمت: ۴,۵۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus ROG STRIX-GTX1050-2G-GAMING-2GB DDR5 کمترین قیمت: ۳,۵۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۵۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GT1030-O2G-2GB DDR5 کمترین قیمت: ۲,۵۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus PH-GT1030-2G-2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT1030-SL-2G-BRK-2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۲,۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710-SL-2GD5 -2GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱,۶۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710 SL 1G D3 -DDR3 کمترین قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus کارت گرافیک مدل GT-710-1G-1GB-DDR3 کمترین قیمت: ۱,۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Asus GT710-SL-1GD5-1GB-DDR5 کمترین قیمت: ۱,۲۴۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۴۹,۰۰۰ فروشندگان

ZOTAC لیست قیمت كارت گرافيك - VGA زوتاک

ZOTAC 8GB-GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP ZT-T20710D-10P کمترین قیمت: ۲۱,۹۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC کارت گرافیک گیمینگ ZT-T20610D-10P-GDDR6 کمترین قیمت: ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GeForce GT 730-ZT-71109-10L-4GB-DDR3 کمترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۸۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC کارت گرافیک مدل GT 730 4GB-DDR3 کمترین قیمت: ۲,۶۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۸۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 کمترین قیمت: ۲,۵۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۶۴۸,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GT 730 4GB Zone Edition ZT-71115-20L کمترین قیمت: ۲,۰۵۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۷۹,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GeForce GT 730 ZT-71103-10L 2GB DDR3 128-Bit کمترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۳۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GT730 Zone Edition 4GB Graphic Card-DDR3 کمترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC کارت گرافیک مدل GT 730 2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GT 710 2GB DDR5 ZONE Edition کمترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
ZOTAC GeForce® GT 710 2GB DDR3-ZT-71302-20L کمترین قیمت: ۱,۶۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان

BIOSTAR لیست قیمت كارت گرافيك - VGA بایواستار

BIOSTAR VA5805RV82 Radeon RX 580 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۵,۵۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR VA5505RF21 RX550 2G GDDR5 کمترین قیمت: ۳,۰۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT730-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۱,۶۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT740-4GB DDR3- 128bit VN7403TH41 LP کمترین قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۲۹,۹۶۰ فروشندگان
BIOSTAR GT 740 2GB 128 Bits DDR3 کمترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT740-2GB -DDR5 کمترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT740 2GB GDDR5 128bit کمترین قیمت: ۱,۶۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce GT610-2GB DDR3-VN6103THX6 ATX کمترین قیمت: ۸۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۱۵,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GT 210-1GB-DDR3 کمترین قیمت: ۷۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۱۵,۰۰۰ فروشندگان
BIOSTAR GeForce 210- G210 - 1GB DDR3 کمترین قیمت: ۶۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸۵,۰۰۰ فروشندگان

Gigabyte لیست قیمت كارت گرافيك - VGA گيگابايت

Gigabyte Z370 HD3 کمترین قیمت: ۱,۸۱۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G-6GB GDDR5 کمترین قیمت: ۳,۷۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۷۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GV-N730D5-2GI - rev. 1.0 کمترین قیمت: ۲,۰۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۰۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GA-H110M-S2PV کمترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Gigabyte GV-N710D5-2GL-2G DDR5 کمترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان

MSI لیست قیمت كارت گرافيك - VGA ام اس آي

MSI RX 580 ARMOR 8G OC - 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۶,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC - 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۶,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G -4GB DDR5 کمترین قیمت: ۴,۹۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۹۸۰,۰۰۰ فروشندگان
MSI N730-2GD3-2GB-DDR3-GT 730 کمترین قیمت: ۱,۸۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۹۵,۰۰۰ فروشندگان

PNY لیست قیمت كارت گرافيك - VGA

PNY NVIDIA Quadro P4000-8GB-DDR5 کمترین قیمت: ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY NVIDIA Quadro K4000-3GB-DDR5 کمترین قیمت: ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY Quadro P620 2GB GDDR5 کمترین قیمت: ۵,۷۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۷۲۰,۰۰۰ فروشندگان
PNY GeForce RTX 2080 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition DDR6 کمترین قیمت: ۱,۱۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۸۵,۰۰۰ فروشندگان

SAPPHIRE لیست قیمت كارت گرافيك - VGA سافایر

SAPPHIRE PULSE Radeon RX 580 8GD5 - 8GB DDR5 کمترین قیمت: ۷,۹۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۹۹۹,۰۰۰ فروشندگان
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4GD5 - 4GB DDR5 کمترین قیمت: ۳,۲۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۲۹۰,۰۰۰ فروشندگان

AFOX لیست قیمت كارت گرافيك - VGA

AFOX کارت گرافیک GT 610 DDR3-2GB-64Bit کمترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ فروشندگان
AFOX G210 1GB DDR3 64Bit کمترین قیمت: ۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۳۰,۰۰۰ فروشندگان

ADATA لیست قیمت كارت گرافيك - VGA اي ديتا

ADATA 4GB-Premier DDR4 - 2666MHz CL17 U-DIMM کمترین قیمت: ۵۵۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۵۴,۰۰۰ فروشندگان

ARKTEK لیست قیمت كارت گرافيك - VGA آرک تک

ARKTEK GT730 2GB DDR3 128 Bit کمترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان

inno3D لیست قیمت كارت گرافيك - VGA اینو تری دی

Non -Brand لیست قیمت كارت گرافيك - VGA

Non -Brand کارت گرافیک ای فاکس-Afox مدل gt210 1Gb GDDR3 کمترین قیمت: ۷۲۳,۹۷۰ بیشترین قیمت: ۷۲۳,۹۷۰ فروشندگان

Turbo Chip لیست قیمت كارت گرافيك - VGA توربو چیپ

Turbo Chip کارت گرافیک مدل RADEON HD 6450-2GB-DDR3 کمترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ فروشندگان