نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADATA DashDrive Durable HD650-1TB ۶۸۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
ADATA HV620-1TB ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
ADATA HD650-2TB-USB 3.0 ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۵,۰۰۰
ADATA HV100-1TB-USB 3.0 ۶۴۹,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
ADATA HV100-2TB-USB 3.0 ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD720 Waterproof/Dustproof/Shockproof External Hard Drive ۷۱۸,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710M ۰ ۰
ADATA 2TB-HD710M ۰ ۰
ADATA HV620S-1TB-USB 3.0 ۶۱۵,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰
ADATA 2TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۱,۰۳۶,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
ADATA 3TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HM900 -USB 3.0-External Hard Drive ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
ADATA 6TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۳,۰۹۹,۰۰۰
ADATA 1TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۷۰۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰
ADATA 2TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۲۴۵,۰۰۰
ADATA HD720-2TB-USB 3.0 ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HC660 ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HC660 ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710 Pro-HD710P ۷۱۴,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD710 Pro-HD710P ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HD710 Pro-HD710P ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۸۹۵,۰۰۰
ADATA 5TB-HD710 Pro ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HD725-USB 3.12 ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
ADATA 1TB-HD725-USB 3.1 ۷۱۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
ADATA 1TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۶۹۸,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰
ADATA 2TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
ADATA 5TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۳,۰۳۰,۰۰۰ ۳,۰۳۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HV300- USB 3.1 ۶۵۸,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HV300- USB 3.1 ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۰۰۰
ADATA 4TB-HV300- USB 3.1 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
ADATA 5TB-HV300- USB 3.1 ۲,۴۶۵,۰۰۰ ۲,۵۷۸,۰۰۰
ADATA 5TB-HD830 ۰ ۰
ADATA 2TB-HD830 ۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱,۴۱۲,۰۰۰
ADATA 2TB - HV620S External Hard Drive ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
ADATA 2TB-HD680 External Hard Drive ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰
ADATA 1TB -HD680 External Hard Drive ۶۸۵,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
ADATA 4TB-HV320 External Hard Drive ۰ ۰
ADATA 2TB- HV320 External Hard Drive ۷۱۰,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰
ADATA 1TB-HV320 External Hard Drive ۶۵۰,۰۰۰ ۷۲۷,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710M Pro External Hard Drive ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
ADATA 1TB- HD710A Pro External Hard Drive ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
Apacer AC730-2TB-USB 3.1 ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
Apacer AC730-1TB-USB 3.1 ۷۱۷,۰۰۰ ۸۶۶,۰۰۰
Apacer AC630 -1TB- Shockproof-USB 3.1 ۶۹۳,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
Apacer AC630 -2TB- Shockproof-USB 3.1 ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۰۰۰
Apacer 1TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۷۲۸,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰
Apacer 2TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۱,۱۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۴,۰۰۰
Apacer 2TB-AC631-USB 3.1 ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۰۰۰
Apacer 1TB-AC631-USB 3.1 ۶۹۴,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC632- Shockproof ۶۹۸,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
Apacer 2TB-AC632 - Shockproof ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۰۰۰
Apacer 2TB-AC731 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
Apacer 1TB -AC731 Military-Grade Shockproof Portable Hard Drive ۷۲۵,۰۰۰ ۷۳۷,۰۰۰
Apacer 1TB-AC633 Shockproof Portable ۷۰۵,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
Apacer 2TB-AC633 Shockproof Portable ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰
Asus 2TB-FX EHD-A2T External Hard Drive ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
Asus 1TB-FX EHD-A1T External Hard Drive ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
Asus 1TB - FX EHD-A2T External Hard Drive ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
Canon هارد اکسترنال مدل CS100 ظرفیت 1 ترابایت ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰
LaCie 1TB-Porsche Design P922 External Hard Drive ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰
LaCie 2TB- DJI Copilot BOSS- مخصوص پهباد فیلمبرداری دی جی آی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
LaCie 5TB- STHG5000400- دیزاین شده برای لپ تاپ مک بوک اپل ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
LaCie 2TB- Rugged Thunderbolt / USB-C Mobile- ضد ضربه ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۰۰۰
LaCie 4TB- Rugged Thunderbolt / USB-C Mobile- ضد ضربه ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
LaCie 5TB- Rugged ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰
LaCie 2TB- STHG2000400 - دیزاین شده برای لپ تاپ مک بوک اپل ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
LaCie 4TB- 9000633 ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰
Maxtor 4TB- M3 External Hard Drive ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Maxtor 1TB - M3 External Hard Drive ۸۹۸,۰۰۰ ۸۹۸,۰۰۰
RIDATA 1TB- RPD E30 External Hard Drive ۶۳۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰
Seagate Expansion -1TB- USB 3.0 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-1TB- USB 3.0-USB 2.0 ۵۴۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-2TB-USB 3.0-USB 2.0 ۷۵۳,۰۰۰ ۷۵۳,۰۰۰
Seagate Expansion Portable 1TB- USB 3.0 Hard Drive ۰ ۰
Seagate Expansion Portable- 2TB USB 3.0 Hard Drive ۰ ۰
Seagate Backup Plus Desktop-2TB ۰ ۰
Seagate Backup Plus Desktop-4TB ۱,۴۱۸,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۰۰
Seagate 4TB-Backup Plus Portable Drive-STDR4000200 ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Seagate 2TB-Expansion Desktop - STEB2000200 ۹۱۴,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
Seagate 4TB Backup Plus Desktop Drive - STDT4000200 ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
Seagate 8TB Backup Plus Desktop Drive - STDT8000200 ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰
Seagate 2TB-Expansion Portable-STEA2000400 ۸۸۰,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
Seagate 1TB-Expansion Portable -STEA1000400 ۵۶۵,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Seagate Maxtor M3 - 2TB USB 3.0 ۸۷۹,۰۰۰ ۸۷۹,۰۰۰
Seagate 6TB - Backup Plus Hub ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری ۷۳۴,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
SILICON POWER Stream S03 - 1TB - USB 3.0 ۸۰۵,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30 - 1TB - USB 3.0 ۷۵۰,۰۰۰ ۸۸۸,۰۰۰
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 ۱,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Diamond D06-1TB-USB 3.0 ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-1TB-USB 3.0 ۷۷۵,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-2TB-USB 3.0 ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 ۷۰۸,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 ۷۵۸,۰۰۰ ۱,۲۲۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 ۷۱۱,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 ۷۳۳,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Diamond D30 ۷۳۹,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Diamond D30-D3L ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85 -4TB ۲,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A62 -USB 3.1 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 1TB USB 3.0 ۴۸۹,۹۰۰ ۵۰۹,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 2TB USB 3.0 ۹۶۲,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰
TOSHIBA 1TB-Canvio Aerocast Wireless Portable Hard Drive ۷۹۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
TOSHIBA 500GB-DT01ACA050-32MB- SATA 6-7200 ۴۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
TOSHIBA 1TB-CANVIO READY - 2.5"-USB 3.0 ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
TOSHIBA 4TB-MD04ABA400V - Surveillance Internal ۱,۳۲۴,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۰۰۰
TOSHIBA 1TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۵۴۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
TOSHIBA 2TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۷۹۹,۹۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M3 1TB USB 3.0 ۷۴۹,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25H3-USB 3.0 ۷۵۰,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰
Transcend 2TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3 -USB 3.0 ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet® 25C3-Ultra-slim ۶۹۰,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet® 25C3-Ultra Slim ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 ۷۲۶,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 ۱,۲۸۹,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۰۰۰
Transcend 4TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
Transcend 4TB- 35T3 -StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۷۳۵,۰۰۰
Transcend 8TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۳,۴۸۸,۰۰۰ ۳,۴۹۹,۰۰۰
Transcend 3TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
Transcend 3TB - StoreJet 25H3 Portable Hard Drive ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Transcend 1TB- StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive ۷۲۶,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰
Transcend 2TB- StoreJet 25M3S Slim External Hard Drive ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۰۰۰
Transcend 1TB- StoreJet 25C3N Extra Slim ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
Transcend 2TB -StoreJet 25C3N Extra Slim ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
Vicco man 1TB - VC-810 External Hard Drive ۶۱۳,۰۰۰ ۶۱۳,۰۰۰
Western Digital WD My Passport 1TB ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Western Digital 1TB USB 3 -My Passport Essential ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
Western Digital ELEMENTS 3.5" 2.5TB USB2 ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
Western Digital Element -1TB ۵۲۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport Portable External USB 3.0 ۸۲۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
Western Digital My Passport Ultra-1TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۵۸۴,۰۰۰ ۵۸۴,۰۰۰
Western Digital WD ELEMENT-2TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۸۲۰,۰۰۰ ۸,۰۲۰,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book-USB 3.0 -USB 2.0-WDBFJK0040HBK ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Western Digital 1TB-My Passport Ultra-Premium-USB 3.0 ۵۲۷,۵۰۰ ۵۲۷,۵۰۰
Western Digital 3TB-My Passport Ultra Metal Edition ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-1TB ۵۲۴,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-2TB ۸۱۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-4TB ۱,۳۵۹,۰۰۰ ۲,۶۷۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-4TB ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-6TB ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-8TB ۳,۰۹۹,۰۰۰ ۳,۰۹۹,۰۰۰
Western Digital 1TB-WD ELEMENTS SE ۵۲۵,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Western Digital 1TB-MY PASSPORT AVTV ۵۳۸,۰۰۰ ۵۳۸,۰۰۰
Western Digital 6TB - My Book Desktop External Hard Drive ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۱,۹۴۸,۰۰۰
Western Digital 3TB - My Book Desktop External Hard Drive ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book Desktop External Hard Drive ۱,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Western Digital 8TB-My Book Desktop External Hard Drive ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
Western Digital 4TB- My Passport Ultra Metal Edition External Hard Drive ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Western Digital 2TB-Elements- WD External Hard Drive ۸۱۷,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
Western Digital 1TB-Elements- WD External Hard Drive ۵۲۵,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
Western Digital هارد اکسترنال مدل My Passport WDBYNN0010B ظرفیت 1 ترابایت ۵۳۰,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport WDBS4B0020BBK ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport Ultra WDBFKT0020B ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰