انتخاب برند همه برندها

لیست قیمت به روز و آنلاین هارد مخصوص دوربین مدار بسته

Western Digital 12TB -WD121PURZ Purple 256MB Cache Internal Hard Drive

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال اینترنال-۱۲ ترابايت

کمترین قیمت: ۱۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 10TB-WD101PURZ- Purple Internal Hard Drive

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال ده ترابایت - لیبل بنفش

کمترین قیمت: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 10TB-WD Purple-WD100PURZ-Surveillance-5400 RPM-SATA6-256MB Cache

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 8TB - WD80PURX- Purple Internal Hard Drive

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال هشت ترابایت - لیبل بنفش

کمترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

Seagate 6TB-Surveillance HDD +Rescue 6TB Hard Drive-ST6000VX0011

هارد مخصوص دوربین مدار بسته سيگيت

کمترین قیمت: ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Seagate SkyHawk 6TB Surveillance SATA 6-256Cache 3.5-ST6000VX0023

هارد مخصوص دوربین مدار بسته سيگيت

کمترین قیمت: ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 6TB-WD Purple Surveillance- 5400 RPM-SATA 6-64MB-3.5 - WD60PURZ

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال اینترنال شش ترابایت -64 مگ کش - ساتا 6

کمترین قیمت: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 6TB-WD Purple-3.5 inch-64MB

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۷۷۵,۰۰۰ تومان

Western Digital 6TB-Purple Surveillance- SATA 6 Gb/s 64MB Cache 3.5 -WD60PURX

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 4TB - Purple WD40EJRX Internal Hard Disk

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال ظرفیت چهار ترابایت-لیبل بنفش مخصوص دوربین مدار بسته-هد 3.5 اینچ

کمترین قیمت: ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 4TB-WD Purple -3.5 inch-64MB

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

Seagate SkyHawk 4TB Surveillance- SATA 6G-64MB -3.5-ST4000VX007

هارد مخصوص دوربین مدار بسته سيگيت

کمترین قیمت: ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 4TB-WD Purple- Surveillance-5400 RPM-SATA 6- 64MB- WD40PURZ

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال اینترنال چهار ترابایت - ساتا6- 64 مگ کش

کمترین قیمت: ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 4TB-WD40PURX Purple- SATA 6 Gb/s 64MB Cache 3.5 Inch

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۸۰۸,۲۰۰ تومان

Western Digital 3TB-WD30PURX -3.5 Inch 5400-SATA 6Gb/s 64MB

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۴۷۸,۰۰۰ تومان

Western Digital 4TB- 5400 RPM SATA 6 Gb/s 64MB Cache 3.5 Inch - WD40EZRZ

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 2TB - Purple WD20EJRX Internal Hard Disk

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال ظرفیت دو ترابایت - لیبل بنفش مخصوص دوربین مدار بسته

کمترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 2TB - WD Purple 2TB Surveillance -5400 -SATA 6- 64MB -WD20PURZ

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال اینترنال - دو ترابایت - ساتا 6 -64 مگ کش -سری بنفش

کمترین قیمت: ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان

Seagate SkyHawk 2TB Surveillance -SATA 6-64MB-3.5-Inch -ST2000VX008

هارد مخصوص دوربین مدار بسته سيگيت

کمترین قیمت: ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

Western Digital WD Purple 2TB Surveillance - SATA 6- 64MB - WD20PURX

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 1TB-WD Purple-3.5 inch-64MB

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

Seagate SkyHawk 1TB- Surveillance-SATA 6Gb/s -64MB -ST1000VX005

هارد مخصوص دوربین مدار بسته سيگيت

کمترین قیمت: ۸۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 1TB-WD Purple Surveillance -5400 RPM -SATA 6- 64MB -WD10PURZ

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال اینترنال - یک ترابایت - ساتا 6 -64 مگ کش -سری بنفش

کمترین قیمت: ۷۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

Western Digital 1TB-WD Purple Surveillance- 5400 -SATA 6-64MB-3.5 Inch-WD10PURX

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۷۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

Western Digital WD05PURX-Wd Purple Surveillance Hard Drive - Internal

هارد مخصوص دوربین مدار بسته وسترن ديجيتال

کمترین قیمت: ۴۲۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۲۹,۰۰۰ تومان