نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Microsoft Windows 10 Enterprise -RETAIL ۷۹۲,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro RETAIL -نسخه اروپا ۲۹۱,۱۰۰ ۲۹۱,۱۰۰
Microsoft Windows 10 pro-لایسنس اورجینال Windows 10 pro ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Microsoft Windows 8.1 Pro Full Version ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro N-Office 2016 Pro Plus ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro - Include n version - ویژه اروپا ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro-Office 2016 Pro Plus ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Home ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro OEM ۲۰۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰