برندها

Intel لیست قیمت پردازنده - CPU اينتل

Intel Core i5-8400- 2.8 GHz 6-Core LGA 1151 کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-9960X 3.1GHz LGA 2066 Skylake-X CPU کمترین قیمت: ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۸,۰۵۳,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-7980XE Extreme Edition کمترین قیمت: ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-7940X-Skylake X 14-Core 3.1 GHz کمترین قیمت: ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲,۹۷۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-9940X 3.3GHz LGA 2066 Skylake-X CPU کمترین قیمت: ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲,۲۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-7920X Skylake X 12-Core 2.9 GHz کمترین قیمت: ۲۷,۰۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸,۴۷۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-9900X Skylake X 10-Core 3.5 GHz کمترین قیمت: ۲۵,۱۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵,۲۴۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-9800X 3.8GHz LGA 2066 Skylake-X CPU کمترین قیمت: ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳,۲۰۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-7900X Skylake-X 10-Core 3.3 GHz کمترین قیمت: ۷,۷۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-7800X Skylake-X کمترین قیمت: ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۸۷۶,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz کمترین قیمت: ۹,۹۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲,۹۹۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-8700K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz کمترین قیمت: ۶,۳۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7 7700K - Kaby Lake Quad-Core 4.2 GHz کمترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-6500 Processor -6M Cache, up to 3.60 GHz کمترین قیمت: ۲,۶۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۴۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-9700K 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake کمترین قیمت: ۶,۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i7-6700K Processor -8M Cache, up to 4.20 GHz کمترین قیمت: ۶,۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۷۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-7700- Kaby Lake Quad-Core 3.6 GHz کمترین قیمت: ۶,۴۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-8700 Coffee Lake 6-Core 3.2 GHz کمترین قیمت: ۶,۱۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel پردازنده 3 گیگاهرتز CORE I7 مدل 9700F کمترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i7-6700-8M Cache, up to 4.00 GHz کمترین قیمت: ۵,۰۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-9600K 3.70GHz LGA 1151 Coffee Lake BOX کمترین قیمت: ۴,۹۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i7-4790K-8M Cache, up to 4.40 GHz کمترین قیمت: ۴,۱۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۹۹,۹۸۰ فروشندگان
Intel Skylake-6700T-Core™ i7- Processor -8M Cache, up to 3.60 GHz کمترین قیمت: ۵,۳۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۳۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel پردازنده 3.7 گیگاهرتز -6 هسته-CORE I5 مدل 9600KF کمترین قیمت: ۵,۰۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۰۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-7400 Kaby Lake Quad-Core 3.0 GHz کمترین قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۲۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i7-4790-8M Cache, up to 4.00 GHz کمترین قیمت: ۳,۸۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۱۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-4770S 3.1GHz کمترین قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-8500 Coffee Lake کمترین قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۰۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-7500 Kaby Lake Quad-Core 3.4 GHz LGA 1151 کمترین قیمت: ۳,۶۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۰۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-7600-Kaby Lake Quad-Core 3.5 GHz کمترین قیمت: ۳,۸۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۸۱۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-6600 Processor -6M Cache, up to 3.90 GHz کمترین قیمت: ۲,۶۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 6-Core 2.9 GHz کمترین قیمت: ۳,۱۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۲۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i7-4770 Processor-8M Cache, up to 3.90 GHz کمترین قیمت: ۳,۱۹۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳,۱۹۶,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-6400 Processor -6M Cache, up to 3.30 GHz کمترین قیمت: ۲,۵۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۲۷,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-3770-8M Cache, up to 3.90 GHz کمترین قیمت: ۲,۸۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۱۳,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU کمترین قیمت: ۲,۹۱۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۹۱۲,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3 7100- Kaby Lake-3.9 GHZ - LGA 1151 کمترین قیمت: ۲,۴۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۳۸,۴۴۰ فروشندگان
Intel Core i3-8100 Coffee Lake Quad-Core 3.6 GHz کمترین قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3-6100T 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY کمترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3-4370 3.80GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU کمترین قیمت: ۲,۳۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3-6100-Skylake کمترین قیمت: ۱,۸۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۱۱۸,۲۲۰ فروشندگان
Intel Core™ i7-2600 -8M Cache, 3.40 GHz کمترین قیمت: ۱,۸۶۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۹۵۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-4460 -6M Cache, up to 3.40 GHz کمترین قیمت: ۱,۳۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel G4400-Pentium® Processor -3M Cache, 3.30 GHz کمترین قیمت: ۱,۲۴۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۴۵,۹۷۰ فروشندگان
Intel Core i3-9100F - Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium G4400T 2.9GHz کمترین قیمت: ۱,۴۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-4590S 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU کمترین قیمت: ۱,۳۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۴۴,۰۰۰ فروشندگان
Intel Celeron G3900-2M Cache, 2.80 GHz کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual-Core 3.5 GHz کمترین قیمت: ۱,۲۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-4570 Processor6M Cache, up to 3.60 GHz کمترین قیمت: ۱,۳۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۳۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3-4170 Processor -3M Cache, 3.70 GHz کمترین قیمت: ۱,۲۸۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۸۳,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium Gold G5400 Box کمترین قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۷۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium G4400T 2.9GHz LGA 1151 Skylake TRAY کمترین قیمت: ۱,۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium G3260 -Haswell-3M Cache, 3.30 GHz کمترین قیمت: ۵۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۸۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i3-4160 Processor-3M Cache, 3.60 GHz کمترین قیمت: ۷۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۲۳,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i3-4130 -3M Cache, 3.40 GHz کمترین قیمت: ۷۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۱۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU کمترین قیمت: ۸۶۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۶۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-3470 Processor -6M Cache, up to 3.60 GHz کمترین قیمت: ۷۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۶۷,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-3570-6M Cache, up to 3.80 GHz کمترین قیمت: ۸۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۴۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-3550 Processor-6M Cache, up to 3.70 GHz کمترین قیمت: ۸۳۱,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۳۱,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i3-4150 -3M Cache, 3.50 GHz کمترین قیمت: ۷۴۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۹۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Q9650 -Core™2 Quad Processor Q9650 -12M Cache, 3.00 GHz کمترین قیمت: ۷۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۶۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i5-3470T -2.9 up to 3.6 GHZ - 3MB Smart Cache کمترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel پردازنده مرکزی سری Nehalem مدل X3470 کمترین قیمت: ۷۴۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel ® Core™ i5-2500 Processor -6M Cache, 3.30 GHz کمترین قیمت: ۶۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Q9450 - Core 2 Quad - 2.66GHz کمترین قیمت: ۷۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۱۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i7-920 Processor (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s کمترین قیمت: ۶۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۰۷,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i5-2400 Processor -6M Cache, 3.10 GHz کمترین قیمت: ۵۸۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۸۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core 2 Quad Q9550 Quad Core Processor - 2.83 GHz کمترین قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۵۷,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium- G3240 -3M Cache, 3.10 GHz کمترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3-3220-3M Cache, 3.30 GHz کمترین قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium- G3250 -3M Cache, 3.20 GHz کمترین قیمت: ۴۱۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۳۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel G1620-CELERON-2M Cache, 2.70 GHz کمترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i3-3240 Processor-3M Cache, 3.40 GHz کمترین قیمت: ۴۷۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵۱۴,۰۰۰ فروشندگان
Intel پردازنده مرکزی سری Westmere مدل Xeon E7-2870 کمترین قیمت: ۴۸۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۸۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel G3220 -Pentium® -3M Cache, 3.00 GHz کمترین قیمت: ۳۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3 2130 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core-i3 3225 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel پردازنده مرکزی سری Nehalem مدل X3450 کمترین قیمت: ۴۰۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۰۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Pentium G2120 3.10GHz LGA 1155 IvyBridge TRAY CPU کمترین قیمت: ۳۹۶,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۹۶,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core i3-2120- Sandy Bridge 3.3GHz کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™ i3-2100 -3M Cache, 3.10 GHz کمترین قیمت: ۲۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۳۱,۰۰۰ فروشندگان
Intel G2030-Pentium-3M Cache, 3.00 GHz کمترین قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core 2 Quad Q9400 Quad Core Processor - 2.66 GHz کمترین قیمت: ۲۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۱۴,۰۰۰ فروشندگان
Intel Celeron® Processor G1840 -2M Cache, 2.80 GHz کمترین قیمت: ۳۱۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۱۳,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core 2 Quad Q6600 Quad Core Processor - 2.40 GHz کمترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core 2 Quad Q8400 کمترین قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core2 Quad Q8400S 2.66GHz LGA 775 Yorkfield TRAY CPU کمترین قیمت: ۲۸۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۸۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core™2 Quad Processor Q9300 (6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB) کمترین قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core 2 Duo E8400 Dual Core Processor - 3.00GHz کمترین قیمت: ۶۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel G2020-Pentium® Processor -3M Cache, 2.90 GHz کمترین قیمت: ۲۳۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB L2 Cache کمترین قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel Core2 Quad Q8300 2.50GHz LGA 775 Yorkfield TRAY CPU کمترین قیمت: ۲۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۲۵,۰۰۰ فروشندگان
Intel پردازنده مرکزی سری Wolfdale مدل W5580 کمترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ فروشندگان
Intel G645-Pentium® Processor -3M Cache, 2.90 GHz کمترین قیمت: ۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰۱,۰۰۰ فروشندگان
Intel G840 -3M Cache, 2.80 GHz کمترین قیمت: ۱۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۹۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel E5700 - 3.0GHz 2MB- LGA 775 Dual-Core Desktop کمترین قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel G630 -Sandy Bridge -2.7 کمترین قیمت: ۶۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ فروشندگان
Intel 640-2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB کمترین قیمت: ۹۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۸,۰۰۰ فروشندگان
Intel G620 -3M Cache, 2.60 GHz کمترین قیمت: ۶۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۲,۰۰۰ فروشندگان

AMD لیست قیمت پردازنده - CPU اي ام دي

AMD RYZEN Threadripper 1900X 8-Core کمترین قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 3 2200G Quad-Core 3.5 GHz کمترین قیمت: ۱,۱۹۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 9 3950X 3.5GHz - 16 Core کمترین قیمت: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 9 3900X - 12-Core - 3.8 GHz کمترین قیمت: ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 7 - 3800X -8 Core - 3.9 GHz کمترین قیمت: ۹,۲۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 7 - 3700X - 8-Core 3.6 GHz کمترین قیمت: ۸,۲۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸,۵۵۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 5 - 3600X -6 Core -3.8 GHz کمترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۲۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 5 2600 6-Core AM4 - 3.4 GHz کمترین قیمت: ۷,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷,۳۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 5 3600 - 6 Core- 3.6 GHz -4.2 GHz Max Boost کمترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 5 3400G - 4-Core 3.7 GHz - 4.2 GHz Max Boost کمترین قیمت: ۴,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۸۰۰,۰۰۰ فروشندگان
AMD RYZEN 3 3200G - 4 Core- 3.6 GHz - 4.0 GHz Max Boost کمترین قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۸۵۰,۰۰۰ فروشندگان

ADATA لیست قیمت پردازنده - CPU اي ديتا

ADATA 16GB- Premier DDR4 -2666MHz CL17 U-DIMM کمترین قیمت: ۱,۵۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۷۰,۰۰۰ فروشندگان