لیست قیمت به روز و آنلاین پردازنده - CPU

کمترین قیمت: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9960X 3.1GHz LGA 2066 Skylake-X CPU

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition

پردازنده - CPU اينتل Core™ i7-3960X

کمترین قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9940X 3.3GHz LGA 2066 Skylake-X CPU

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-7920X Skylake X 12-Core 2.9 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین 7920 ایکس -اسکای لیک -12 هسته ای

کمترین قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-9800X 3.8GHz LGA 2066 Skylake-X CPU

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9820X Skylake X 10-Core 3.3 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی نانی - نه - 10 هسته ای - اسکای لیک ایکس

کمترین قیمت: ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9900X Skylake X 10-Core 3.5 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین - نه - اسکای لیک

کمترین قیمت: ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-7900X Skylake-X 10-Core 3.3 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 9 3950X 3.5GHz - 16 Core

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن قدرتمند با شانزده هسته- 16 کور

کمترین قیمت: ۱۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 9 3900X - 12-Core - 3.8 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-7800X Skylake-X

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 7 - 3800X -8 Core - 3.9 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۱۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 7 - 3700X - 8-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي نام دوم رایرن 7 - هفت - 8 کور- هسته ای

کمترین قیمت: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی 9 -ناین -کافی لیک

کمترین قیمت: ۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7 7700K - Kaby Lake Quad-Core 4.2 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-8700K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-9700K 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake

پردازنده - CPU اينتل کور آی سون - کافی لیک

کمترین قیمت: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-7700- Kaby Lake Quad-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-8700 Coffee Lake 6-Core 3.2 GHz

پردازنده - CPU اينتل کافی لیک شش هسته ای کور آی سون

کمترین قیمت: ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-6700-8M Cache, up to 4.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۴۰۰,۱۳۰ تومان

کمترین قیمت: ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 - 3600X -6 Core -3.8 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن فایو -5 - شش هسته ای-6 کور

کمترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 3600 - 6 Core- 3.6 GHz -4.2 GHz Max Boost

پردازنده - CPU اي ام دي نام دوم رایزن فایو - 5-شش هسته ای -6 کور

کمترین قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-5820K-15M Cache, up to 3.60 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-4790K-8M Cache, up to 4.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-4790-8M Cache, up to 4.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-4770S 3.1GHz

پردازنده - CPU اينتل آی 7 - 3.1 گیگا هرتز

کمترین قیمت: ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-8100 Coffee Lake Quad-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۷۱۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-7400 Kaby Lake Quad-Core 3.0 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-9400F Coffee Lake 6-Core 2.9 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی فایو - پنج کافی لیک

کمترین قیمت: ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۶۷۵,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 3 3200G - 4 Core- 3.6 GHz - 4.0 GHz Max Boost

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن 3 - چهار هسته ای

کمترین قیمت: ۳,۴۳۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۳۹,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-9100F - Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی تیری - کافی لیک

کمترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 3 2200G Quad-Core 3.5 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن 3 کواد کور -چهار هسته ای

کمترین قیمت: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-3770-8M Cache, up to 3.90 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3 7100- Kaby Lake-3.9 GHZ - LGA 1151

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual-Core 3.5 GHz

پردازنده - CPU اينتل پنتیوم کی بی لیک

کمترین قیمت: ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-6100T 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY

پردازنده - CPU اينتل اسکای لیک - تری

کمترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G4400T 2.9GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium Gold G5400 Box

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-4460 -6M Cache, up to 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

ADATA 16GB- Premier DDR4 -2666MHz CL17 U-DIMM

پردازنده - CPU اي ديتا

کمترین قیمت: ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-4590S 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل پردازنده تری با فرکانس ۳.۰ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G4400T 2.9GHz LGA 1151 Skylake TRAY

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۳۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-4170 Processor -3M Cache, 3.70 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۷۰ تومان

Intel Core i5-3570-6M Cache, up to 3.80 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۲۱۲,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i3-4130 -3M Cache, 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۰۹,۸۸۰ تومان

کمترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۳۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۲۵,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G3260 -Haswell-3M Cache, 3.30 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶۱۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۱۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-3220-3M Cache, 3.30 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۵۳۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۵۵,۰۰۰ تومان

Intel Q9450 - Core 2 Quad - 2.66GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۵۱۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹۵,۰۰۰ تومان

Intel Pentium- G3250 -3M Cache, 3.20 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۵۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۱۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-2120- Sandy Bridge 3.3GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i3-2100 -3M Cache, 3.10 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۴۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium- G3240 -3M Cache, 3.10 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۹۵,۵۴۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

Intel G3220 -Pentium® -3M Cache, 3.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۸۹,۰۰۰ تومان

Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz LGA 775 Kentsfield TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۲.۶۶ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core2 Quad Q8300 2.50GHz LGA 775 Yorkfield TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۲.۵۰ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۳۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۷۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۵۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۵۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB L2 Cache

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۷۳,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۲۷,۰۰۰ تومان

Intel G2030-Pentium-3M Cache, 3.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core 2 Quad Q8400

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۸۵,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G2120 3.10GHz LGA 1155 IvyBridge TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۳.۱ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۲۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۸۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

Intel G1620-CELERON-2M Cache, 2.70 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان

Intel 640-2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱۲,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۳۳,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-8400- 2.8 GHz 6-Core LGA 1151

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۳۸۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-9600K 3.70GHz LGA 1151 Coffee Lake BOX

پردازنده - CPU اينتل با فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰۱,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۳,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲۹,۰۰۰ تومان

Intel G630 -Sandy Bridge -2.7

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶۶,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۶,۰۰۰ تومان

Intel G620 -3M Cache, 2.60 GHz

پردازنده - CPU اينتل G620

کمترین قیمت: ۶۶,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۶,۰۰۰ تومان