نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
BAFO CAT6 Patch cord cable 5m ۸۱,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
BAFO CAT5 Patch cord cable 10m ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
BAFO CAT5 Patch cord cable 30 cm ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2565 CP به طول 15متر ۱۰۳,۴۰۰ ۱۰۳,۴۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبرنوری مدل 2564 CP به طول 10متر ۸۳,۲۰۰ ۸۳,۲۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2563 CP به طول 5.0متر ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2563 CP به طول 5.0متر ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2562 CP به طول 3.0متر ۵۷,۹۰۰ ۵۷,۹۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2561 CP به طول 2.0متر ۵۴,۶۰۰ ۵۴,۶۰۰
D-Link پچ کوردCat 6بدون شیلد سایز24AWG مدلNCB-C6UGRYR1-05 طول50سانتیمتر ۱۵,۹۰۰ ۱۵,۹۰۰
FULL 3 متر UTP CAT5e مدلFW-401UTP-4P/SR-MA-C5E-3M-GY ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
Knet Plus کابل 3 متری CAT6 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Knet Plus کابل 30 متری CAT6 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 5 متر ۳۱,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 2 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 5 متری ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 1 متری ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 1 متری ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 2 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 3 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود نگزنس 5 متری ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه پنج متری cat 5 cable patch cord 5 m ۱۴,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه ده متری cat 5 cable patch cord 10 m ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه سه متری cat 5 cable patch cord 3 m ۹,۵۰۰ ۹,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶پانزده متری cat 6 /15 m patch cord cable ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه نیم متری cat 6 cable patch cord 0.5 m ۵,۵۰۰ ۵,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ یک متریcat 6 cable patch cord ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه یک متری cat 5 cable patch cord 1 m ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه نیم متری cat 5 cable patch cord 0.5m ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه دو متری cat 5 cable patch cord 2 m ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه یک و نیم متری cat 5 cable patch cord 1.5m ۷,۵۰۰ ۷,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ بیست متری cat 6 /20 m patch cord cable ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ ده متری cat 6 /10 m patch cord cable ۲۶,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ سه متری cat 6 /3 m patch cord cable ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه یک و نیم متری کت سیکس cat 6 /1.5 m patch cord cable ۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰
Non -Brand 30 متری CAT6 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Non -Brand 1 متری CAT6 SFTP ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
ORICO مدل CAT7 PUG-C7 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Tenda TDP1020-0.5L پچ کورد 0.5 متری Cat5E ۹,۵۰۰ ۹,۵۰۰
Tenda TDP1020-3L پچ کورد 3 متری Cat5E FTP ۱۷,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
Tenda TDP1020-1.5L پچ کورد 1.5 متری Cat5E FTP ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
V-net کابل کت 5 ای -20 متر ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
V-net کابل کت 5 ای - 3 متر ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰