نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2565 CP به طول 15متر ۱۰۳,۴۰۰ ۱۰۳,۴۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبرنوری مدل 2564 CP به طول 10متر ۸۳,۲۰۰ ۸۳,۲۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2563 CP به طول 5.0متر ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2563 CP به طول 5.0متر ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2562 CP به طول 3.0متر ۵۷,۹۰۰ ۵۷,۹۰۰
DAIYO کابل پچ کورد فیبر نوری مدل 2561 CP به طول 2.0متر ۵۴,۶۰۰ ۵۴,۶۰۰
D-Link NCB-6AUGRYR1-1 - پچ کورد 1 متری CAT6A UTP ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
D-Link پچ کوردCat 6بدون شیلد سایز24AWG مدلNCB-C6UGRYR1-05 طول50سانتیمتر ۱۵,۴۰۰ ۱۵,۴۰۰
Knet Plus کابل 30 متری CAT6 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
LEGRAND 1 متری Cat 6 UTP ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
LEGRAND 2 متری Cat 6 UTP ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 2 متری ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 5 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 1 متری ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 1 متری ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 2 متری ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 3 متری ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود نگزنس 5 متری ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 5 متر ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
Non -Brand 30 متری CAT6 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه پنج متری cat 5 cable patch cord 5 m ۱۴,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه ده متری cat 5 cable patch cord 10 m ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه سه متری cat 5 cable patch cord 3 m ۹,۵۰۰ ۹,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶پانزده متری cat 6 /15 m patch cord cable ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه نیم متری cat 6 cable patch cord 0.5 m ۵,۵۰۰ ۵,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ یک متریcat 6 cable patch cord ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه یک متری cat 5 cable patch cord 1 m ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه نیم متری cat 5 cable patch cord 0.5m ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه دو متری cat 5 cable patch cord 2 m ۸,۵۰۰ ۸,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه یک و نیم متری cat 5 cable patch cord 1.5m ۷,۵۰۰ ۷,۵۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ بیست متری cat 6 /20 m patch cord cable ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ ده متری cat 6 /10 m patch cord cable ۲۶,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه کت ۶ سه متری cat 6 /3 m patch cord cable ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
Non -Brand کابل شبکه یک و نیم متری کت سیکس cat 6 /1.5 m patch cord cable ۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰
ORICO مدل CAT7 PUG-C7 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Tenda TDP1020-0.5L پچ کورد 0.5 متری Cat5E ۹,۵۰۰ ۹,۵۰۰
Tenda TDP1020-3L پچ کورد 3 متری Cat5E FTP ۱۷,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
Tenda TDP1020-1.5L پچ کورد 1.5 متری Cat5E FTP ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰