Fresh Life لیست قیمت به روز و آنلاین دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف

Fresh Life بخور سرد و گرم مدل GO-2845

دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف ظرفیت مخزن 5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 60 متر مربع

کمترین قیمت: ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

Fresh Life بخور سرد مدل GO-2031

دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف ظرفیت مخزن 2.5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 40 متر مربع

کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Fresh Life بخور سرد مدل USB-D

دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف ابعاد کوچک- وزن کم- قابل استفاده با کابل USB- استفاده داخل خودرو

کمترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان