لیست قیمت به روز و آنلاین دستگاه رطوبت ساز-بخور

EMSIG سرد و گرم مدل US494

دستگاه رطوبت ساز-بخور امسیگ 6.1 لیتر

کمترین قیمت: ۴,۶۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۶۸۹,۰۰۰ تومان

Zyklusmed بخور سرد و گرم مدل Jss-37501

دستگاه رطوبت ساز-بخور زیکلاس مد

کمترین قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Zyklusmed بخور سرد و داغ مدل Jss-37501a

دستگاه رطوبت ساز-بخور زیکلاس مد قابلیت تنظیم در حالت های استاندارد، سلامتی، پوست و بخور

کمترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

Zyklusmed بخور سرد و گرم مدل CW01

دستگاه رطوبت ساز-بخور زیکلاس مد

کمترین قیمت: ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

- دستگاه بخور سرد و گرم مدل Vapour838 - مناسب سالن های آرایشی

دستگاه رطوبت ساز-بخور برند نامشخص قابل حمل- ظرفیت مخزن 2 لیتر

کمترین قیمت: ۲,۶۹۲,۳۹۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۶۹۲,۳۹۰ تومان

Fresh Life بخور سرد و گرم مدل GO-2845

دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف ظرفیت مخزن 5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 60 متر مربع

کمترین قیمت: ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

Fresh Life بخور سرد مدل GO-2031

دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف ظرفیت مخزن 2.5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 40 متر مربع

کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

- دستگاه بخور سرد وکتو-Vekto مدل HQ-602A

دستگاه رطوبت ساز-بخور برند نامشخص ظرفیت مخزن 5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 40 متر مربع

کمترین قیمت: ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

Vekto دستگاه بخور سرد مدل HQ - 602A

دستگاه رطوبت ساز-بخور وکتو پوشش دهی فضا تا 40 متر مربع- 13 ساعت کارکرد مداوم

کمترین قیمت: ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

Silene بخور سرد و گرم مدل MH-502T

دستگاه رطوبت ساز-بخور سایلن ظرفیت مخزن 5.2 لیتر

کمترین قیمت: ۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان

Silene دستگاه بخور سرد مدل MH-602

دستگاه رطوبت ساز-بخور سایلن حداکثر فضای مناسب 45 متر مربع- 17 ساعت کارکرد مداوم

کمترین قیمت: ۱,۹۸۶,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۸۶,۰۰۰ تومان

Zyklusmed بخور سرد مدل ZYK-C07

دستگاه رطوبت ساز-بخور زیکلاس مد

کمترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Vekto دستگاه بخور سرد مدل HQ - 2008B1

دستگاه رطوبت ساز-بخور وکتو ظرفیت مخزن 5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 30 متر مربع

کمترین قیمت: ۱,۹۴۱,۴۱۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۴۱,۴۱۰ تومان

- بخور سرد میگل-Migel مدل GAH 60

دستگاه رطوبت ساز-بخور برند نامشخص ظرفیت مخزن 6 لیتر- پوشش دهی فضا تا 30 متر مربع

کمترین قیمت: ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

EMSIG سرد مدل US408-Plus

دستگاه رطوبت ساز-بخور امسیگ 5.2 لیتر

کمترین قیمت: ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

Zyklusmed بخور سرد مدل ZYK-C06

دستگاه رطوبت ساز-بخور زیکلاس مد

کمترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

Silene بخور سرد مدل MH-502

دستگاه رطوبت ساز-بخور سایلن ظرفیت 5.2 لیتر- قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب

کمترین قیمت: ۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان

- بخور سرد وکتو - Vekto مدل HQ-602

دستگاه رطوبت ساز-بخور برند نامشخص حداکثر فضای مناسب 50 متر مربع- 9 ساعت کارکرد مداوم

کمترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

GEEPAS بخور سرد مدل GUH2484

دستگاه رطوبت ساز-بخور جی پاس حداکثر فضای مناسب 80 متر مربع

کمترین قیمت: ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

EMSIG بخور صورت مدل FC16

دستگاه رطوبت ساز-بخور امسیگ ظرفیت 80 میلی لیتر

کمترین قیمت: ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

Baseus دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز مدل CRJSQ01_01

دستگاه رطوبت ساز-بخور بیسوس

کمترین قیمت: ۸۹۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۹۸,۰۰۰ تومان

Baseus دستگاه بخور سرد مدل CPJSQ-0101

دستگاه رطوبت ساز-بخور بیسوس

کمترین قیمت: ۸۹۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۹۸,۰۰۰ تومان

Baseus بخار ساز مدل DHSG1

دستگاه رطوبت ساز-بخور بیسوس

کمترین قیمت: ۸۴۹,۰۱۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۴۹,۰۱۰ تومان

Fresh Life بخور سرد مدل USB-D

دستگاه رطوبت ساز-بخور فرش لایف ابعاد کوچک- وزن کم- قابل استفاده با کابل USB- استفاده داخل خودرو

کمترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

Baseus دستگاه بخور و رطوبت ساز مدل DHMGC

دستگاه رطوبت ساز-بخور بیسوس

کمترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان