Vekto لیست قیمت به روز و آنلاین دستگاه رطوبت ساز-بخور وکتو

Vekto دستگاه بخور سرد مدل HQ - 602A

دستگاه رطوبت ساز-بخور وکتو پوشش دهی فضا تا 40 متر مربع- 13 ساعت کارکرد مداوم

کمترین قیمت: ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

Vekto دستگاه بخور سرد مدل HQ - 2008B1

دستگاه رطوبت ساز-بخور وکتو ظرفیت مخزن 5 لیتر- پوشش دهی فضا تا 30 متر مربع

کمترین قیمت: ۱,۹۴۱,۴۱۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۴۱,۴۱۰ تومان