برندها

hilook لیست قیمت DVR Stand alone-استند الون هایلوک

hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-216U-F2 کمترین قیمت: ۴,۶۵۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴,۸۳۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-216Q-F1 کمترین قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۴۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-216Q-F1 کمترین قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۷۴۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208Q-F1 کمترین قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208U-F1 کمترین قیمت: ۲,۳۷۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۲,۳۷۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-216G-F1 کمترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-216G-F1 کمترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208Q-F1 کمترین قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204U-F1 کمترین قیمت: ۱,۲۹۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۲۹۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204Q-F1 کمترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۰۴۵,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208G-F1 کمترین قیمت: ۹۲۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208G-F1 کمترین قیمت: ۹۲۲,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204G-F1 کمترین قیمت: ۷۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۴۶,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204Q-F1 کمترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ فروشندگان
hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204G-F1 کمترین قیمت: ۷۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۵۹,۰۰۰ فروشندگان

hikvision لیست قیمت DVR Stand alone-استند الون

hikvision DS-7204HWI-SH کمترین قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ فروشندگان

IMAX لیست قیمت DVR Stand alone-استند الون آیمکس

IMAX دستگاه DVR دوربین مداربسته ۱۶ کاناله کمترین قیمت: ۱,۵۷۲,۷۵۰ بیشترین قیمت: ۱,۵۷۲,۷۵۰ فروشندگان
IMAX دستگاه DVR دوربین مداربسته ۸ کاناله کمترین قیمت: ۱,۱۴۷,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۴۷,۵۰۰ فروشندگان
IMAX دستگاه دی وی آر ۴K مدل ۶۱۱۴ - 4کاناله کمترین قیمت: ۸۱۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۸۱۰,۰۰۰ فروشندگان
IMAX دستگاه DVR مدل ۲۱۰۸ - 8کاناله کمترین قیمت: ۶۶۸,۲۵۰ بیشترین قیمت: ۶۶۸,۲۵۰ فروشندگان
IMAX دستگاه دی وی آر ۸ کاناله DVR کمترین قیمت: ۶۶۸,۲۵۰ بیشترین قیمت: ۶۶۸,۲۵۰ فروشندگان
IMAX دستگاه دی وی آر 4کاناله مدل ۲۱۰۴ کمترین قیمت: ۶۴۸,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۶۴۸,۰۰۰ فروشندگان
IMAX دستگاه DVR مدل ۳۸۰۴ - 4کاناله کمترین قیمت: ۶۰۷,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۶۰۷,۵۰۰ فروشندگان

SIMARAN لیست قیمت DVR Stand alone-استند الون سیماران

SIMARAN SM-DM2404 کمترین قیمت: ۱,۴۱۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۴۱۹,۰۰۰ فروشندگان
SIMARAN دستگاه XVR مدل SM-XV1604HS کمترین قیمت: ۱,۱۲۵,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۲۵,۰۰۰ فروشندگان
SIMARAN SM-DM804 کمترین قیمت: ۴۷۳,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۴۷۳,۰۰۰ فروشندگان
SIMARAN SM-DH404 کمترین قیمت: ۳۴۴,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۳۴۴,۰۰۰ فروشندگان

Dahua لیست قیمت DVR Stand alone-استند الون

Dahua دستگاه DVR - DH-XVR5232AN-X کمترین قیمت: ۵,۴۸۰,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۵,۴۸۰,۰۰۰ فروشندگان
Dahua DH-XVR5108HS-X Penta-brid کمترین قیمت: ۱,۶۷۹,۰۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۶۷۹,۰۰۰ فروشندگان

Non -Brand لیست قیمت DVR Stand alone-استند الون

Non -Brand دستگاه دی وی آر (DVR) آیمکس- ۸ کاناله ۴K مدل ۶۱۱۸ کمترین قیمت: ۱,۱۴۷,۵۰۰ بیشترین قیمت: ۱,۱۴۷,۵۰۰ فروشندگان