لیست قیمت به روز و آنلاین DVR Stand alone-استند الون

hikvision DS-7216HQHI-SH

DVR Stand alone-استند الون

کمترین قیمت: ۱۱,۷۴۴,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱,۷۴۴,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ تومان

hikvision دستگاه دی وی آر DS-7208HQHI-K1

DVR Stand alone-استند الون

کمترین قیمت: ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208G-F1

DVR Stand alone-استند الون هایلوک رنگ مشکی- 8کاناله

کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-208G-F1

DVR Stand alone-استند الون هایلوک رنگ مشکی-ظرفیت 6 ترابایت- 8 کاناله

کمترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

hikvision DS-7204HQHI-SH

DVR Stand alone-استند الون

کمترین قیمت: ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204G-F1

DVR Stand alone-استند الون هایلوک رنگ مشکی-ظرفیت 6 ترابایت- 4 کاناله

کمترین قیمت: ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان

hilook ضبط کننده ویدیویی مدل DVR-204G-F1

DVR Stand alone-استند الون هایلوک رنگ مشکی- 4کاناله

کمترین قیمت: ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان