لیست قیمت به روز و آنلاین ذخیره ساز تحت شبکه -NAS

QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-1232PXU-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-432PXU-RP-2G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ORICO ذخیره ساز شبکه 8 سینی با 8 گیگ رم OS800

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS اوریکو

کمترین قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-832PX-4G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ORICO ذخیره ساز تحت شبکه 4 سینی با 4 گیگ رم OS400

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS اوریکو

کمترین قیمت: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP مدل 2G-TS-431XeU

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ 2 گیگ

کمترین قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-451+-2G 4-Bay Diskless Home and SOHO

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-431KX-2G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-431P3-2G

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-431K 4-Bay Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

QNAP TS-231P3-2G Diskless NAS

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان

QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-231K

ذخیره ساز تحت شبکه -NAS کیونپ

کمترین قیمت: ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان