لیست قیمت به روز و آنلاین مینی پی سی-Mini PC

کمترین قیمت: ۴۶,۳۳۳,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۶,۳۳۳,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۲,۴۸۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲,۴۸۸,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 16 GB – 240 GB SSD

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC Kit NUC8i7BEH Core i7 16GB 120GB SSD Intel Mini

مینی پی سی-Mini PC اينتل با پردازنده i۷

کمترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 8 GB – 240 GB SSD

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 16 GB – 1 TB

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 4 GB – 240 GB SSD

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC Kit NUC8i7BEH Core i7 8GB 120GB SSD Intel

مینی پی سی-Mini PC اينتل با پردازنده i۷

کمترین قیمت: ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 4GB – 120 GB SSD

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 8 GB – 1 TB

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC8i7BEH Intel Core i7 – 4 GB – 1 TB

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel کامپیوتر کوچک نیمه آماده - NUC8i7BEH Core i7

مینی پی سی-Mini PC اينتل با پردازنده و گرافیک و بدون هارد و رم

کمترین قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۴,۹۷۴,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۴,۹۷۴,۰۰۰ تومان

Intel NUC Kit NUC8i5BEH Core i5

مینی پی سی-Mini PC اينتل با پردازنده i۵

کمترین قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

hatron مینی پی سی مدل ei563u-8d3ss12

مینی پی سی-Mini PC هترون

کمترین قیمت: ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان

hatron مینی پی سی مدل ei563u-4d3ss12

مینی پی سی-Mini PC هترون

کمترین قیمت: ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

hatron مینی پی سی مدل tcj190c-4d3ss12

مینی پی سی-Mini PC هترون

کمترین قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

hatron مینی پی سی مدل mi361u-4d3ss12

مینی پی سی-Mini PC هترون

کمترین قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

hatron کامپیوتر کوچک ei350u سری Easy

مینی پی سی-Mini PC هترون

کمترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC7i3BNH-Core i3-7100U-Kaby Lake

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

Intel NUC7i3BNHX1-Core i3-7100

مینی پی سی-Mini PC اينتل

کمترین قیمت: ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان

Asus VivoMini VC65-intel G4400T-4GB-1TB-intel -

مینی پی سی-Mini PC ايسوس

کمترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان