لیست قیمت به روز و آنلاین همزن

PHILIPS HR1369 - میله ای

همزن فیلیپس

کمترین قیمت: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

PHILIPS HR1577

همزن فیلیپس

کمترین قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

OLYMPIA همزن مدل OE-315S

همزن المپیا

کمترین قیمت: ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

PHILIPS خرد کن - HR1600

همزن فیلیپس

کمترین قیمت: ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان

Black & Decker همزن مدل SM1000

همزن بلک اند دکر

کمترین قیمت: ۳,۲۴۴,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۲۴۴,۰۰۰ تومان

Sencor همزن مدل STM 3730SL-EUE3

همزن سنکور سفید نقره ای

کمترین قیمت: ۳,۰۶۳,۳۴۹ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۶۳,۳۴۹ تومان

OLYMPIA همزن مدل OE-230

همزن المپیا 200 وات - دارای سری خمیرساز

کمترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Sencor STM 3620WH - کاسه دار

همزن سنکور قدرت فوق العاده 600 وات

کمترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۶۱۵,۲۲۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۱۵,۲۲۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان

PHILIPS HR3740 - دستی

همزن فیلیپس 450 وات

کمترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان

BOSCH MSM 6B150

همزن بوش

کمترین قیمت: ۹۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۲۰,۰۰۰ تومان

Migel همزن مدل GHM 300

همزن میگل 300 وات- دارای خمیرزن

کمترین قیمت: ۸۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۷۵,۰۰۰ تومان

KENWOOD HM430

همزن كنوود

کمترین قیمت: ۸۲۹,۸۹۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۲۹,۸۹۰ تومان

KENWOOD HM330

همزن كنوود

کمترین قیمت: ۶۵۶,۱۱۴ تومان

بیشترین قیمت: ۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان