لیست قیمت به روز و آنلاین پایه -براکت دیواری تلویزیون

- پایه دیواری لوکتک مدلPSW-801 Satبرای تلویزیون های26 تا 43اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A3 برای تلوزیون 30 تا 65 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ تومان

Bertario پایه دیواری مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو رنگ مشکی- J60 Wall Bracket For 30 To 60 Inch TVs

کمترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W6برای تلوزیون55 تا 85 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدلW3برای تلوزیون30 تا65 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A4 برای تلوزیون 32 تا 55 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۳۶۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۶۵,۰۰۰ تومان

LCDArm پایه سقفی تلویزیون مدل C1000

پایه -براکت دیواری تلویزیون ال سی دی آرم

کمترین قیمت: ۳۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵۹,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون مدل W5 مناسب تلویزیون های 32 تا 58 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص رنگ مشکی-TV wall mount Model W3 For 30 to 60 inch

کمترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون مدل W4 سایز 32 تا 52 اینچ مناسب برای کنج

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون کاردو مدلA5 برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

Bertario پایه دیواری مدل M32 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 32 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو رنگ مشکی- M32 Wall Bracket For 26 To 32 Inch TVs

کمترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W2برای تلوزیون17 تا 42اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تلویزیون تی وی جکG2برای دستگاه پخش کننده چندرسانه ای

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص دو طبقه

کمترین قیمت: ۲۰۴,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰۴,۰۰۰ تومان

Bertario پایه دیواری مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو رنگ مشکی- J42 Wall Bracket For 32 To 42 Inch TVs

کمترین قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

Bertario پایه دیواری مدل J32 مناسب برای تلویزیون‌های 18 تا 32 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو رنگ مشکی- Bertario J32 Wall Bracket For 18 To 32 Inch TVs

کمترین قیمت: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 460برای سایز32 تا65 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

- براکت تلویزیون ایکس ویژن x55 مناسب سایز 35 و 65 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

Bertario پایه دیواری مدل M40 مناسب برای تلویزیون های 40 تا 50 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو M40 Wall Bracket For 40 To 50 Inch TVs

کمترین قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان

Bertario پایه دیواری مدل D2S مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو رنگ مشکی- D2S Wall Bracket For Multimedia Players

کمترین قیمت: ۱۶۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶۹,۰۰۰ تومان

Bertario پایه سقفی مدل C40 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 40 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برتاریو C40 Ceiling Bracket For 32 To 40 Inch TVs

کمترین قیمت: ۱۶۶,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶۶,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تی وی جک مدل Z2 برای تلویزیون های 26 تا 52 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۳۷,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳۷,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری آلفا مدل F2برای تلویزیون 36 تا 55 اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تی وی جک مدل Z1 برای تلویزیون های 22 تا 40 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

TVarm پایه دیواری مدل T7 برای تلویزیون های 22 تا 43 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون تی وی آرم

کمترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

- پایه دیواری تی وی آرم مدل T9تلویزیون های 43 تا 55 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومان

VARVAN PS4844

پایه -براکت دیواری تلویزیون واروان قابل نصب برای تلویزیون 42 تا 65 اینچ

کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومان

technics پایه دیواری مدل AZ-250

پایه -براکت دیواری تلویزیون تکنیکس

کمترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومان

VARVAN پایه دیواری مدل BTWR03برای تلویزیون های 18 تا 40 اینچ

پایه -براکت دیواری تلویزیون واروان

کمترین قیمت: ۹۰,۸۲۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۰,۸۲۰ تومان

VARVAN مدل PS2822

پایه -براکت دیواری تلویزیون

کمترین قیمت: ۸۸,۵۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۸,۵۰۰ تومان

- پایه دیواری ثابت مدلTVARM-S20برای تلویزیون های17تا 40اینچی

پایه -براکت دیواری تلویزیون برند نامشخص

کمترین قیمت: ۸۷,۴۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۷,۴۰۰ تومان