لیست قیمت به روز و آنلاین پردازنده - CPU

کمترین قیمت: ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9960X 3.1GHz LGA 2066 Skylake-X CPU

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-7940X-Skylake X 14-Core 3.1 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین 7940 ایکس - اسکای لیک ایکس-14 هسته ای

کمترین قیمت: ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN Threadripper 2950X 3.5GHz TR4 Desktop CPU

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN Threadripper 2990WX 3.0GHz TR4 Desktop CPU

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9940X 3.3GHz LGA 2066 Skylake-X CPU

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-7920X Skylake X 12-Core 2.9 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین 7920 ایکس -اسکای لیک -12 هسته ای

کمترین قیمت: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 9 3900X - 12-Core - 3.8 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-10900x -cascade lake

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین

کمترین قیمت: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9820X Skylake X 10-Core 3.3 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی نانی - نه - 10 هسته ای - اسکای لیک ایکس

کمترین قیمت: ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9 - 12900K - 16 Cores up to 5.2 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین - 12900 کی

کمترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 9 3950X 3.5GHz - 16 Core

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن قدرتمند با شانزده هسته- 16 کور

کمترین قیمت: ۱۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9 - 10850K

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-10900K - 10 Cores up to 5.3 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی ناین - نه - 10 هسته ای - کور

کمترین قیمت: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

AMD Ryzen 7 5800X

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن 7 هفت -5800 ایکس

کمترین قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

Intel CORE I9 9900KF - 3.6 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i9 -10900 - 2.80GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 7 - 3800X -8 Core - 3.9 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۰,۲۳۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی 9 -ناین -کافی لیک

کمترین قیمت: ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7 - 12700 - Alder Lake

پردازنده - CPU اينتل کور آی سون آلدر لیک

کمترین قیمت: ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-7800X Skylake-X

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-8700K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7 11700K - 3.6 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۹,۶۲۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel RYZEN 7 3800XT - 3.9 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 -12600K

پردازنده - CPU اينتل کور آی فایو نسل دوازده -هم

کمترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۵۱۵,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 7 - 3700X - 8-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي نام دوم رایرن 7 - هفت - 8 کور- هسته ای

کمترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 - 10600K

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7 11700 - 2.5 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸,۵۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Intel پردازنده CPU مدل Core i5-10600KF

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7 9700 - 3.0 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel CORE I7 10700 - 2.9 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷,۷۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 - 11600K

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-8700 Coffee Lake 6-Core 3.2 GHz

پردازنده - CPU اينتل کافی لیک شش هسته ای کور آی سون

کمترین قیمت: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۹۳۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7 7700K - Kaby Lake Quad-Core 4.2 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-9700K 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake

پردازنده - CPU اينتل کور آی سون - کافی لیک

کمترین قیمت: ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۵۳۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i9-7900X Skylake-X 10-Core 3.3 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 - 3600X -6 Core -3.8 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن فایو -5 - شش هسته ای-6 کور

کمترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-7700- Kaby Lake Quad-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 12400 - 2.5 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 3600 - 6 Core- 3.6 GHz -4.2 GHz Max Boost

پردازنده - CPU اي ام دي نام دوم رایزن فایو - 5-شش هسته ای -6 کور

کمترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 - 12400F

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 PRO 4650G - 3.7 GHZ

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 2600X 6-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن - 6 هسته ای

کمترین قیمت: ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-9600K 3.70GHz LGA 1151 Coffee Lake BOX

پردازنده - CPU اينتل با فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷,۳۴۳,۴۶۰ تومان

AMD RYZEN 5 3400G - 4-Core 3.7 GHz - 4.2 GHz Max Boost

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن فایو - 5 - چهار هسته ای - 4 کور

کمترین قیمت: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-6700-8M Cache, up to 4.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 11400 - 2.6 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴,۶۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-4790K-8M Cache, up to 4.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۵۶۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-8500 Coffee Lake

پردازنده - CPU اينتل کور آی فایو -کافی لیک

کمترین قیمت: ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN Threadripper 1900X 8-Core

پردازنده - CPU اي ام دي هشت هسته ای رایزن تریدریپر

کمترین قیمت: ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-9400F Coffee Lake 6-Core 2.9 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی فایو - پنج کافی لیک

کمترین قیمت: ۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴,۴۵۹,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 7 2700 8-Core AM4 - 3.2 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن سون- هفت - هشت هسته ای

کمترین قیمت: ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz -AM4

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن سه چهار هسته ای

کمترین قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5 10400F - 2.9 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۷۳۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-5930K-15M Cache, up to 3.70 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3 9100 - 3.6 GHZ

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 3 3200G - 4 Core- 3.6 GHz - 4.0 GHz Max Boost

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن 3 - چهار هسته ای

کمترین قیمت: ۳,۴۴۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۴۹,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-7400 Kaby Lake Quad-Core 3.0 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۲۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۲۵۹,۰۰۰ تومان

AMD AMD RYZEN 5 1400 -3.2 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-8100 Coffee Lake Quad-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۰۴۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3 - 12100F - 3.3 GHz - Alder Lake

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

MERCURY M1450-GSM 1450W Switching Power Supply

پردازنده - CPU مرکوری

کمترین قیمت: ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۳۶۳,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-4790-8M Cache, up to 4.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-4770S 3.1GHz

پردازنده - CPU اينتل آی 7 - 3.1 گیگا هرتز

کمترین قیمت: ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-9100F - Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اينتل کور آی تیری - کافی لیک

کمترین قیمت: ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۲۵۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-2700K-8M Cache, up to 3.90 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۵۴۶,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3 7100- Kaby Lake-3.9 GHZ - LGA 1151

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium Gold G5400 Box

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 5 2400G Quad-Core 3.6 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي سی پی یو سری رایزن 5-فایو

کمترین قیمت: ۲,۰۶۲,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۰۶۲,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-3770S 3.1GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY

پردازنده - CPU اينتل سوکت ۱۱۵۵

کمترین قیمت: ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-2600K -8M Cache, 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i7-3770-8M Cache, up to 3.90 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۷۲,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-6100-Skylake

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i7-2600 -8M Cache, 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i5-4690-6M Cache, up to 3.90 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual-Core 3.5 GHz

پردازنده - CPU اينتل پنتیوم کی بی لیک

کمترین قیمت: ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

AMD RYZEN 3 2200G Quad-Core 3.5 GHz

پردازنده - CPU اي ام دي رایزن 3 کواد کور -چهار هسته ای

کمترین قیمت: ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i5-4670 -6M Cache, up to 3.80 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Celeron G6900 - 4M Cache 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل سی پی یو سلرون جی 6900 - 4 مگ کش -3.4 گیگا هرتز

کمترین قیمت: ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-4460 -6M Cache, up to 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-4590S 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل پردازنده تری با فرکانس ۳.۰ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

Intel Celeron G5925 - Comet Lake

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium G4400T 2.9GHz LGA 1151 Skylake TRAY

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-4170 Processor -3M Cache, 3.70 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i5-2500K -6M Cache, 3.30 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-3570-6M Cache, up to 3.80 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۳۰۶,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-4370 3.80GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۳.۸ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۹۶۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۶۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹۶۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۶۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۹۹,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i3-4150 -3M Cache, 3.50 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان

Intel پردازنده Core i5 2500

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

AMD A10-9700+Radeon R7

پردازنده - CPU اي ام دي Bristol Ridge Quad-Core 3.5 GHz Socket AM4

کمترین قیمت: ۸۶۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۶۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸۵۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۹۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۸۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i3-4130 -3M Cache, 3.40 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۰۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۱۷,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان

Intel Q9450 - Core 2 Quad - 2.66GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۸۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ تومان

Intel G3430 Pentium Haswell Dual-Core 3.3 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۶۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۶۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۴۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ تومان

AMD پردازنده مرکزی مدل Opteron 6128

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-3220-3M Cache, 3.30 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

AMD A6-9500+Radeon R5

پردازنده - CPU اي ام دي +پردازنده گراقیکی رادئون R5

کمترین قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۷۹,۰۰۰ تومان

AMD FX-4320 4GHZ

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۵۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۳۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۳۹,۰۰۰ تومان

Intel Core i3-2120- Sandy Bridge 3.3GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴۲۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۴۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

AMD A4-6320 Richland

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

Intel Core™ i3-2100 -3M Cache, 3.10 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۴۱۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۴۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۰۹,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-760 - 2.8GHz 8MB L3

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz LGA 775 Kentsfield TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۲.۶۶ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Intel Pentium- G3250 -3M Cache, 3.20 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۹۹,۹۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۷۹,۰۰۰ تومان

Intel Pentium- G3240 -3M Cache, 3.10 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۶۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۴۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۲۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۷۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۱۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۱۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۳۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۰۹,۰۰۰ تومان

Intel G3220 -Pentium® -3M Cache, 3.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

Intel Core2 Quad Q8400S 2.66GHz LGA 775 Yorkfield TRAY CPU

پردازنده - CPU اينتل فرکانس ۲.۶۶ گیگاهرتز

کمترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

Intel G2030-Pentium-3M Cache, 3.00 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۷۲,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷۲,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۵۹,۰۰۰ تومان

Intel Core 2 Quad Q8400

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۴۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۹۵,۰۰۰ تومان

Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB L2 Cache

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۲۰۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۰۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ تومان

Intel G1620-CELERON-2M Cache, 2.70 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۰۹,۰۰۰ تومان

Intel 640-2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۲۷۳,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۱۴,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

Intel Core i5-8400- 2.8 GHz 6-Core LGA 1151

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۱۰۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۰۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۹۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹۲,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۴۸,۰۰۰ تومان

Intel G840 -3M Cache, 2.80 GHz

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۸۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۷,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۷,۰۰۰ تومان

Intel G630 -Sandy Bridge -2.7

پردازنده - CPU اينتل

کمترین قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

Intel G620 -3M Cache, 2.60 GHz

پردازنده - CPU اينتل G620

کمترین قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۶۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

AMD AMD Sempron LE-1150

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

AMD Sempron 145

پردازنده - CPU اي ام دي

کمترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۹,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۹,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۴۷,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۴۷,۰۰۰ تومان