برند:Moshi

دسته:کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها

Moshi MD to VGA

کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها موشی

قیمت

برای این کالا قیمتی ثبت نشده و فروشنده ای ندارد
لیست فروشندگان

Moshi MD to VGA

کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها موشی

برند:Moshi

دسته:کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها

قیمت

برای این کالا قیمتی ثبت نشده و فروشنده ای ندارد
لیست فروشندگان
اولین فروشنده ای باشید که به این محصول قیمت می دهد.
 • Compatibility

 • MacBook 13" Model 5, 1 (Late 2008)
  MacBook 13" Model 6, 1 (Late 2009)
  MacBook 13" Model 7, 1 (Mid 2010)
  MacBook Air 11" Model 3, 1 (Late 2010)
  MacBook Air 11" Model 4, 1 (Mid 2011)
  MacBook Air 11" Model 5, 1 (Mid 2012)
  MacBook Air 11" Model 6, 1 (Mid 2013)
  MacBook Air 13" Model 2, 1 (Late2008, Mid 2009)
  MacBook Air 13" Model 3, 2 (Late 2010)
  MacBook Air 13" Model 4, 2 (Mid 2011)
  MacBook Air 13" Model 5, 2 (Mid 2012)
  MacBook Air 13" Model 6, 2 (Mid 2013)
  MacBook Pro 13" Model 5, 5 (Mid 2009)
  MacBook Pro 13" Model 7, 1 (Mid 2010)
  MacBook Pro 13" Model 8, 1 (Early 2011 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 13" Model 8, 1 (Late 2011 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 13" Model 9, 2 (Mid 2012 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 15" Model 5, 1 (Late 2008)
  MacBook Pro 15" Model 5, 3 (Mid 2009)
  MacBook Pro 15" Model 5, 4 (Mid 2009)
  MacBook Pro 15" Model 6, 2 (Mid 2010)
  MacBook Pro 15" Model 8, 2 (Early 2011 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 15" Model 8, 2 (Late 2011 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 15" Model 9, 1 (Mid 2012 / Thunderbolt)
  Retina Display MacBook Pro 13" Model 10, 2 (Late 2012)
  Retina Display MacBook Pro 13" Model 10, 2 (Early 2013)
  Retina Display MacBook Pro 13" Model 11, 1 (Late 2013)
  Retina Display MacBook Pro 15" Model 10, 1 (Mid 2012)
  Retina Display MacBook Pro 15" Model 10, 1 (Early 2013)
  Retina Display MacBook Pro 15" Model 11, 2 (Late 2013)
  MacBook Pro 17" Model 5, 2 (Eary 2009, Mid 2009)
  MacBook Pro 17" Model 6, 1 (Mid 2010)
  MacBook Pro 17" Model 8, 3 (Early 2011 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 17" Model 8, 3 (Late 2011 / Thunderbolt)
  Mac mini Model 3, 1 (Early 2009, Late 2009)
  Mac mini Model 4, 1 (Mid 2010)
  Mac mini Model 5, 1 (Mid 2011)
  Mac mini Model 5, 2 (Mid 2011)
  Mac mini Model 5, 3 (Mid 2011)
  Mac mini Model 6, 1 (Late 2012)
  Mac mini Model 6, 2 (Late 2012)
  iMac 20" Model 9, 1 (Early 2009)
  iMac 21.5" Model 11, 2 (Mid 2010)
  iMac 21.5" Model 12, 1 (Mid 2011)
  iMac 21.5" Model 12, 1 (Late 2011)
  iMac 21.5" Model 13, 1 (Late 2012)
  iMac 21.5" Model 14, 1 (Late 2013)
  iMac 24" Model 9, 1 (Early 2009)
  iMac 27" Model 10, 1 (Late 2009)
  iMac 27" Model 11, 1 (Late 2009)
  iMac 27" Model 11, 3 (Mid 2010)
  iMac 27" Model 12, 2 (Mid 2011)
  iMac 27" Model 13, 2 (Late 2012)
  iMac 27" Model 14, 2 (Late 2013)
  Mac Pro Model 4, 1 (Early 2009)
  Mac Pro Model 5, 1 (Mid 2010)
منبع: moshistore

جدیدترین اخبار


نظرات و تجربیات کاربران در مورد کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها Moshi MD to VGA


امتیاز کاربران: ۲۸۷ رای ثبت شده است

قیمت

طراحی

کیفیت ساخت

امکانات

ارزش خرید