برند:Moshi

دسته:کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها

Moshi Toslink

کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها موشی

قیمت

برای این کالا قیمتی ثبت نشده و فروشنده ای ندارد
لیست فروشندگان

Moshi Toslink

کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها موشی

برند:Moshi

دسته:کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها

قیمت

برای این کالا قیمتی ثبت نشده و فروشنده ای ندارد
لیست فروشندگان
اولین فروشنده ای باشید که به این محصول قیمت می دهد.
 • Compatibility

 • Apple TV Model 1,1
  Apple TV Medel 2,1
  Apple TV Medel 3,1
  Apple TV Medel 3,2
  MacBook 13" Model 1,1 
  MacBook 13" Model 2,1( Late 2006/ Late 2007)
  MacBook 13" Model 3,1 (Late 2007)
  MacBook 13" Model 4,1 (Eearly 2008)
  MacBook 13" Model 5,1 (Late 2008)
  MacBook 13" Model 5,2 (Early 2009)
  MacBook 13" Model 6,1 (Late 2009)
  MacBook 13" Model 7,1 (Mid 2010)
  MacBook Pro 13" Model 5,5 (Mid-2009)
  MacBook Pro 13" Model 7,1 (Mid-2010)
  MacBook Pro 13" Model 8,1 (Early 2011/ Thunderbolt)
  MacBook Pro 13" Model 9,2 (Mid 2012 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 15" Model 1,1
  MacBook Pro 15" Model 2,2 (Late 2006) 
  MacBook Pro 15" Model 3,1 (Mid/Late 2007)
  MacBook Pro 15" Model 4,1 (Early 2008)
  MacBook Pro 15" Model 5,1 (Late 2008)
  MacBook Pro 15" Model 5,1 (Early 2009)
  MacBook Pro 15" Model 5,3 (Mid 2009)
  MacBook Pro 15" Model 5,4 (Mid 2009)
  MacBook Pro 15" Model 6,2 (Mid 2010)
  MacBook Pro 15" Model 8,2 (Early 2011/ Thunderbolt)
  MacBook Pro 15" Model 9,1 (Mid 2012 / Thunderbolt)
  MacBook Pro 17" Model 1,2
  MacBook Pro 17" Model 2,1 (Late 2006)
  MacBook Pro 17" Model 3,1 (Mid/ Late 2007)
  MacBook Pro 17" Mode 4,1 (Early 2008)
  MacBook Pro 17" Model 5,2 (Early/Mid 2009)
  MacBook Pro 17" Model 6,1 (Mid 2010)
  MacBook Pro 17" Model 8,3 (Early 2011/ Thunderbolt)
  Mac mini Model 1,1 (Early 2006)
  Mac mini Model 1,1 (Early/ Late 2006)
  Mac mini Model 2,1 (Mid-2007)
  Mac mini Model 3,1 (Early/ Late 2009)
  Mac mini Model 4,1 (Mid-2010)
  Mac mini Model 5,1 (Mid 2011)
  Mac mini Model 5,2 (Mid 2011)
  Mac mini Model 5,3 (Mid 2011)
  Mac mini Model 6,1 (Late 2012)
  Mac mini Model 6,2 (Late 2012)
  iMac G5 17" Model PowerMac 8,1
  iMac G5 20" Model PowerMac 8,1
  iMac G5 17" Model PowerMac 8,2
  iMac G5 20" Model PowerMac 8,2
  iMac G5 17" Model PowerMac 12,1
  iMac G5 20" Model PowerMac 12,1
  iMac 17" Model 4,1(Early 2006)
  iMac 20" Model 4,1(Early 2006)
  iMac 17" Model 4,2(Mid 2006)
  iMac 20" Model 4,2(Mid 2006)
  iMac 17" Model 5,1(Late 2006)
  iMac 20" Model 5,1(Late 2006)
  iMac 24" Model 6,1(Late 2006)
  iMac 20" Model 7,1(Mid-2007)
  iMac 24" Model 7,1(Mid-2007)
  iMac 20" Model 8,1(Early 2008)
  iMac 24" Model 8,1(Early 2008)
  iMac 20" Model 9,1(Early 2009)
  iMac 24" Model 9,1(Early 2009)
  iMac 21.5" Model 10,1(Late 2009)
  iMac 27" Model 10,1(Late 2009)
  iMac 21.5" Model 11,2 (Mid 2010)
  iMac 27" Model 11,3 (Mid 2010)
  iMac 21.5" Model 12,1(Mid 2011)
  iMac 21.5" Model 13,1 (Late 2012)
  iMac 21.5" Model 14,1 (Late 2013)
  iMac 27" Mode 12,2(Mid 2011)
  iMac 27" Model 13,2 (Late 2012)
  iMac 27" Model 14,2 (Late 2013)
  MacPro Model 1,1
  MacPro Model 2,1
  MacPro Model 3,1 (Early 2008)
  MacPro Model 4,1 (Early 2009)
  MacPro Model 5,1 (Mid 2010)
  MacPro Server Model 5,1 (Mid 2010)
منبع: moshistore

جدیدترین اخبار


نظرات و تجربیات کاربران در مورد کابل -مبدل -رابط--تبدیل پورت ها Moshi Toslink


امتیاز کاربران: ۲۸۷ رای ثبت شده است

قیمت

طراحی

کیفیت ساخت

امکانات

ارزش خرید