صندل زنانه - پاتن چرم / چرم پاشنه بلند زنانه - رنگ مشکی -کد 670-Black