رم کامپیوتر - RAM PC - G.SKILL / جی اسکیل 32GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 -4266MHz CL16 Dual