رم کامپیوتر - RAM PC - G.SKILL / جی اسکیل 64GB -Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 64GB 4000MHz CL18 Dual