پردازنده - CPU - Intel / اينتل Core 2 Duo E7400 Dual Core Processor - 2.80GHz