پايه و خنك كننده لپ تاپ - FARASSOO / فراسو FLA-7010