هارد پر سرعت-SSD - SILICON POWER / Industrial SSD - 16GB