چاپگرهای سوزنی - EPSON / اپسون LQ-350 - 24-PIN DOT MATRIX PRINTER