دستگاه تلفن رومیزی/اداری - AEG / آ ا گ Solo Combo 15