فن پردازنده -سی پی یو - CPU Cooler - Green / گيرين ThermalRight Silver Arrow SB-E Extreme