آبگرمکن دیواری - BUTANE / بوتان آبگرمکن گازی مدل B4218i Turbo